دانلود رایگان جزوه روانشناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان pdf

دانلود رایگان جزوه روانشناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان pdf

دانلود جزوه


دانلود رایگان جزوه روانشناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان pdf تهیه شده به صورت اختصاصی و تایپ شده با کیفیت بالا با قابلیت جستجو پی دی اف جزوه روانشناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان
یک کودک عقب مانده ذهنی جزوه روانشناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان تربیت پذیر، کودکی است که در زمینه های پیشرفت تحصیلی و کسب سازش یافتگی های اجتماعی برای زندگی مستقل آینده و سازش برای انجام مهارت های شغلی در دوره جوانی ،قابل آموزش نیست.

یک کودک عقب مانده ذهنی تربیت پذیر، در مجموع می تواند مهارت های خودیاری از قبیل؛ لباس پوشیدن، غذا خوردن و مسواک زدن را بیاموزد. او قادر است سازش یافتگی اجتماعی را در برقراری ارتباط با خانواده جزوه روانشناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان و همسایگان فراگیرد. جزوه روانشناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان می تواند در خانه و یا موسسات شبانه روزی و کارگاه های اجتماعی از نظر اقتصادی سودمند باشد، به طوری که با حداقل درآمد ناشی از مشاغل ساده سربار جامعه نباشد. نمرات آزمون هوشی یک کودک تربیت پذیر ،۳ تا ۴ انحراف معیار زیر هنجار است و بین ۵۰ – ۲۵ را دارا می باشد. کودک عقب مانده ذهنی حمایت پذیر یا وابسته کامل، به دلیل


دانلود رایگان جزوه روانشناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان

اینکه عقب ماندگی در این نوع عمیق است، در فراگیری امور خودیاری و اجتماعی شدن ناتوان است. همچنین استعداد فراگیری مهارت های شغلی را ندارد و در کسب درآمد عاجز است. چنین کودکی به سرپرستی مداوم بزرگسالان خود نیازمند است. یک کودک عقب مانده حمایت پذیر ،بیش از پنج انحراف معیار زیر هنجار است و در واقع هوشبهر او کمتر از ۲۵% می باشد و غالبا به معلولیت های شدید دیگر دچار است و برای حفظ بقای خود به مراقبت و سرپرستی مستقیم دیگران نیازمند است.

طبقه بندی از دیدگاه روانشناسان

۱  : در بین افراد عقب مانده بیشترین نقص ذهنی را افراد عقب مانده عمیق دارند،بهره هوشی آنها بر اساس آزمونهای هوشی معتبر بیشتر از ۲۵ نیست،افراد عقب مانده عمیق صحبت کردن را نمی آموزند و نمی توانند نیازهای جسمی خود را به طور مستقل برطرف سازند. عقب مانده های عمیق علاوه بر نارسایی های شدید ذهنی معمولا به ناهنجاریهای حسی و حرکتی ،بدشکلیهای صورت و سر و کوتاهی اندام،هستند اعضای صورتشان نامتقارن است و جمجمه ای بزرگتر یا کوچکتر از حد معمول دارند،شکل چشمها و گوشها و دندانها عادی نیست و معمولا قادر به کنترل ادرار و مدفوع نیستند و مبتلا به حملات صرع یا فلج مغزی و مشکلات جسمی دیگر هستند و معمولا در طبقه بندی جزوه روانشناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان کودکان چند معلولیتی قرار می گیرند چراکه بیش از یک نقص دارند و در تمام عمر تنها یک زندگی نباتی دارند و لذا به آنان عقب مانده های ذهنی « وابسته یا پناهگاهی » نیز گفته می شود .عمر این افراد بسیار کوتاه است و در اثر ابتلاء به بیماریهای مختلف از بین می روند . بر اساس نظریه پیاژه این گروه در دوره « حسی- حرکتی » قرار می گیرند و در حداکثر رشد جسمی از نظر ذهنی مانند کودکان ۲ ساله و پایین تر عمل می کنند . این گروه علی رغم تمام مشکلاتی که دارند عاطفه اطرافیان را درک می کنند و با واکنش های خود به آن پاسخ می دهند.

۲ -عقب مانده شدید ) کالیو یا سبک مغز یا سفیه ( : بهره هوشی این افراد بین ۲۵ تا ۴۰ است،آنها ممکن است نتوانند زبان آموزی را در حد بیان واژه ها ، عبارات ساده و درک محدود گفتار دیگران بیاموزند . این گروه را می توان با آموزش مناسب برای رفع برخی از نیازهای شخصی خود مانند :غذا خوردن،لباس پوشیدن و نظافت تربیت کرد .آنان برای یادگیری جزوه روانشناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان خواندن ،نوشتن وحساب کردن استعداد لازم و کافی را ندارند .این گروه نیز مانند گروه اول اغلب مشکلات جسمی و اختلالات حسی دارند؛اما صورت آنان وضع نامتجانس گروه قبل را ندارد و می توانند ادرار و مدفوع خود را کنترل نمایند .ادراک این گروه نسبت به گروه عقب مانده عمیق بهتر است و از لحاظ عاطفی بسیار سریع تحت تاثیر دیگران قرار می گیرند جزوه روانشناسی فردی و اجتماعی و برخی از آنان بسیار بیش فعال هستند و ممکن است مرتکب آتش سوزی ،تجاوز و یا حتی قتل شوند برخی دیگر برعکس بسیار گوشه گیر و منزوی هستند . براساس نظریه پیاژه این گروه اول دوره « پیش عملیاتی » قرار می گیرند ودر حداکثر تحول از نظر ذهنی ، مانند کودکان ۴ ساله و پایین تر عمل می کنند.

۳ -عقب مانده ذهنی متوسط : بهره هوشی این گروه از افراد عقب مانده بین ۴۰ تا ۵۵ است با اینکه نارسایی هوشی در این گروه کمتر از دو گروه قبلی است ،اما به طور کلی از نظر استعدادهای ذهنی ،قدرت استدلال و قضاوت و اعمال پیچیده ذهنی ضعیف می باشند . مشکلات و ناهنجاریهای جسمی و حرکتی این گروه کمتر از دو گروه پیشین است ،اما لکنت زبان ، تاخیر در تکلم و انجام فعالیتهای حرکتی در بین آنها شایع است . این گروه را با استفاده از روشهای ویژه آموزش ،تربیت کرد و تا چند کلمه خواندن را به آنان آموزش داد . این افراد می توانند بصورت کارگر غیر ماهر در کارگاهها یا کارخانجات تحت نظارت به فعالیتهای شغلی بپردازند . بر اساس تقسیم بندی پیاژه این گروه در مرحله دوم دوره « پیش عملیاتی » قرار دارند و در حداکثر تحول از نظر ذهنی مانند کودکان ۶ ساله عمل می کنند.

۴ -عقب مانده ذهنی خفیف )کودن یا کندذهن ( : این گروه از افراد عقب مانده دارای بهره هوشی بین ۵۰-

۵۵ تا ۷۰ هستند . این گروه نسبت به گروههای دیگر عقب مانده ذهنی از دقت ، تمرکز ، حافظه و استعداد یادگیری بهتری برخوردار هستند و می توان خواندن ،نوشتن و ریاضیات را در سطح ابتدایی و برای رفع نیازهای روزانه زندگی عادی به آنان آموزش داد . این گروه در تمام زمینه های ذهنی ، تکلمی زبانی ،حرکتی ،اجتماعی آموزشی و…از کودکان عادی پایین تر عمل می کنند جزوه روانشناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان اما گاه استعدادهای ویژه ای در آنان دیده می شود که والدین این استعدادها را به اشتباه دلیل بر هوشمندی کودک خود می دانند لذا این افراد را گاه « کودن های دانشمند » نامیده اند .این گروه معمولا افرادی زودباور ، تلقین پذیر و در حل مشکلات و دفاع از حقوق خود نا توان هستند . به طور کلی عقب مانده های خفیف را به دو دسته ۱- کودن های آرام یا هماهنگ یعنی افرادی مطیع ،سر به زیر و مایل به انجام کارهای مفید و۲- کودن های نا آرام و نا هماهنگ ، یعنی افرادی با اختلالات عاطفی ،بیقرار و مضطرب تقسیم می کنند . دسته دوم معمولا بیشتر آلت دست افراد مجرم می شوند . جزوه روانشناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان والدین کودکان عقب مانده عمیق و شدید معمولا از نظر ذهنی در حد متوسط افراد اجتماع هستند ، اما والدین افراد عقب مانده خفیف در حد کودن ها می باشند .بر اساس تقسیم بندی پیاژه این گروه در مرحله اول دوره « عملیات عینی » قرار دارند و در حداکثر رشد جسمی از نظر ذهنی مانند کودکان ۷ تا ۸ ساله و پایین تر عمل می کنند . )روانشناسی کودکان عقب مانده ذهنی  نراقی – دکتر نادری( گروه بندی عقب ماندگان ذهنی از نظر آموزشی و تربیتی و درمانی

از نظر آموزشی به کودکی عقب مانده گفته می شود که به علت محدودیت استعداد ذهنی به روشهای خاص آموزشی نیازمند است.

·الف– عقب مانده های ذهنی درمان ناپذیر یا افراد پناهگاهی

·ب– عقب مانده های ذهنی درمان پذیر

افراد دسته دوم خود به آموزش پذیر و تربیت پذیر تقسیم می شوند.

عقب مانده های درمان نا پذیر و ویژگیهای آنان

عقب مانده های عمیق هوشی که بیشتر به علل ارثی و مادر زادی به ناهنجاریهای متعدد مبتلا شده اند در این گروه جای می گیرند . هوشبهر آنان زیر ۲۵ است .دارای معلولیتهای چند گانه اند.اکثرا“ ظاهری غیرعادی دارند بالاترین سن و موقعیت در حد کودک ۳ ساله رفتار می کنند.

عقب مانده های درمان پذیر

این گروه که اکثریت عقب مانده ها را دربرمیگیرد درجات متفاوتی از نارساییها  هوشی را دارا می باشند.

این آموزش پذیروتربیت پذیر تقسیم می شوند.

افرادی که هوشبهر آنان بین۵۶تا۷۰ یا ۵۰ تا ۷۵ است آموزش پذیر خوانده می شوند . این افراد از لحاظ قدرت فراگیری و استفاده از حواس دارای تاخیر هستند از نظر دانستن لغات ضعیف بوده و مفاهیم را خوب درک نمی کنند و از جنبه عاطفی واکنشهای لازم را بدست نمی آورند . تمرکز دقت در اینان محدود است


افراد این گروه درصورت برخورداری از برنامه های آموزشی در سه زمینه ظرفیت رشد دارند:

۱ -آموزش پذیری در سطوح دروس ابتدایی

۲ -آموزش پذیری  اجتماعی تا کودک بتواند به استقلال نسبتا“ مناسبی در جامعه دست یابد.

۳ -به دست آوردن شغلی که با آن بتواند به یا نسبی مخارج خود را تامین کرده و از خود نگهداری کند.

عده زیادی از افراد آموزش پذیر در مدارس معمولی به تحصیل اشتغال دارند که دلایل آن عبارت است از:

هزینه فراوان و بالای موسسات نگهداری و آموزش

تعصب خانواده ها مبنی بر اینکه کودکانشان همراه با عقب مانده ها تحصیل نکنند.

اعتقاد بسیاری از مربیان که آموزش کودکان جزوه روانشناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان آموزش پذیر و کودکان دیر آموز نباید از هم جدا باشد .تنها عیب این روش آموزشی این است که کودکان آموزش عادی ، خیلی زود متوجه کمبودهای خود می شوند.با این حال لازم است برنامه های آموزشی و روشهای آن اجرای برنامه نظر که رشته تخصص دارند اجرا شود.

افراد این گروه دارای هوشبهر بین ۲۶ تا ۵۰ هستند و تواناییهای تحصیلی آنان از یک کودک ۷ساله کند.عقب ماندگی آنان درخلال نوزادی و خردسالی مشخص می شود.

این افراد می توانند اعمال ساده مربوط به خود را با آموزش فرا گیرند می توانند ادرار و مدفوع خود را کنترل کنند.

ویژگیهای عقب ماندگی ذهنی درDSM- III R

۱ -عملکرد هوشی کلی به طور قابل ملاحظه ای پایین طبیعی بوده است

۲ -نقص یا اختلال قابل ملاحظه در کارکرد انطباقی و

۳ -شروع قبل از ۱۸ سالگی

این تعریف مشابه تعریفAAMD است.

فهرست اصطلاحها ها سازمان بهداشت جهانی اصطلاح را توصیه می کند که مشتمل مشخص است .عقب ماندگی ذهنی و نقیصه عقلی.

اصطلاح ضعف عقلانی به معنی انواع خفیف عقب ماندگی ذهنی استفاده می شود.

اصطلاح اولیگوفرنی در روسیه و کشورهای همجوار و ممالک اسکاندیناوی و اروپای غربی رایج است.

اصطلاح بی عقلی درروانپزشکی جدید کاربردی ندارد مگر در موارد نادری که به مراحل انتهایی بیماریهای دژنراتیو اطلاق می شود.

دلایل دشواری مشکل طبقه بندی کودکان عقب مانده ذهنی ·تنوع وتعداد عقب ماندگیها با شماره آنها برابر است

·عقب ماندگی ممکن است به علتهای گوناگون ایجاد شود.

·شدت و ضعف و متنوع بودن در عقب ماندگان ذهنی

-1 گروه عقب مانده های عمیق )ابله،تهی مغز(

این افراد ۳ تا ۵ درصد عقب مانده ها را تشکیل می دهند.

هوشبهر این افراد از ۲۵ تجاوز نمی کند و تواناییهای آنان از نظر ذهنی در هر سنی باشند از یک کودک ۳ ساله تجاوز نمی کند.

ناهنجاریهای حسی وبد شکلی های سر و صورت و کوتاهی اندام در آنان دیده می شود صورت آنان نا متقارن بزرگتر یا کوچکتر از حد عادی است و۰۰۰

وابستگی شدید برای انجام دادن کارهای ساده و رفع احتیاجات اولیه خود جزوه روانشناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان همین لحاظ به آنان کودکان وابسته یا پناهگاهی می گویند.

۲- گروه عقب مانده های شدید )سبک مغز ،کم خرد،سفیه(

هوشبهر این افراد بین ۲۶ تا ۵۰ است . توانایی های آنان در سنین گوناگون همانند کودکان ۳تا۷ ساله است .

افراد این گروه ۱۰ تا ۲۰ درصد کودکان عقب ماند ه را تشکیل می دهد.

آنان قادر به فراگیری انجام امور ساده می باشند و می توانند تا اندازه ای از خود مراقبت کنند وازعهده خوردن غذا و پوشیدن لباس و نظافت خود بر می آیند.

به علت این که تربیت پذیر هستند و وابستگی نسبی نشان می دهند به آنها کودکان نیمه وابسته هم می گویند.

۳ – گروه عقب مانده های متوسط )کودن – کند ذهن(

هوشبهر کودکان این گروه بین ۵۱ تا ۷۰ است و سن عقلی آنان از حد کودکان ۱۰ ساله تجاوز نمی کند . افراد این گروه ۷۵ تا ۸۵ درصد کودکان عقب مانده را تشکیل می دهد . در نیروی قضاوت و استدلال نارسایی جزوه روانشناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان مشهود است .تاخیردرراه رفتن و لکنت زبان دارند . دایره لغات آنان محدوداست.

۴ – گروه مرزی )ساده لوح یا کم استعداد (

دارای هوشبهر بین ۷۱ الی ۸۰ هستند و از لحاظ توانایی حد کودکان ۱۲ ساله عادی هستند .افراد این گروه دارای ضعف قوای فکری هستند و توانایی قضاوت و استدلال مطلوب را ندارند.


۵ – گروه عادی ضعیف یا ساده

دارای هوشبهر بین ۸۱ تا ۹۰ هستند . اندکی کند ذهن و کند انتقال هستند و از عهده فهم و ادراک و بیان مفاهیم عالی و پیچیده بر نمی آیند . افراد این گروه با تمرین در کارهای عملی و حرفه ای می توانند موفق شوند و به سازگاری شغلی و اجتماعی برسند و می توانند در شرایط مطلوب دوره راهنمایی را به پایان برسانند.

از زمانهای قدیم عقب ماندگی های ذهنی را از نظر پزشکی به دو دسته تقسیم می کردند.

oعقب ماندگی های اصلی یا ارثی که وراثت عامل اصلی عقب ماندگی تلقی می شود oعقب ماندگیهای ثانوی یا محیطی که عوامل محیطی در ایجاد عقب ماندگی تاثیر داشت.


۱ -عقب ماندگی ذهنی خفیف :میزان هوشبهر از ۵۰-۵۵تاحدود ۷۰

۲ – عقب ماندگی ذهنی متوسط : میزان هوشبهر از ۳۵- ۴۰تا۵۰-۵۵

۳ -عقب ماندگی ذهنی شدید: میزان هوشبهر از ۲۰تا ۲۵ تا ۳۵- ۴۰

۴ – عقب ماندگی ذهنی عمیق : میزان ۲۰تا۲۵ عقب ماندگی ذهنی با شدت نامشخص

این عقب ماندگی برابر با عنوان آموزش پذیر است . حدود ۸۵ درصد افراد عقب مانده در این گروه قرار دارد . کمترین اختلال را در زمینه های حسی – حرکتی از خود نشان می دهند بالاترسنی،از کودکان عادی متمایز می گردند.

این عقب ماندگی معادل عنوان تربیت پذیر است. افراد این گروه ۱۰ درصد کل جمعیت عقب مانده های ذهنی را تشکیل مید هد عقب ماندگی ذهنی شدید

این گروه حدود ۳تا ۴ درصد عقب مانده های ذهنی را تشکیل می دهند.

حدود ۱تا۲درصد عقب ماندگان ذهنی را تشکیل می دهند پیشگیری و درمان عقب ماندگی ذهنی

در امر پیشگیری عقب ماندگیهای ذهنی همانطور که قبلاً نیز ذکر شد روشهای عقیم کردن،اصلاح نژاد و جلوگیری از ازدواج عقب ماندگان ذهنی چندان عملی نبوده و قابل اجرا نیست.

در این مبحث به طور کلی سه روش پیشگیری مورد مطالعه و بحث قرار می گیرد.

پیشگیری اولیه۱

در این روش سعی می شود از بروز بیماری به طور کلی جزوه روانشناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان جلوگیری شود به طوری که شخص به بیماری مبتلا نشود.نمونه این روش ، واکسیناسیون است.با واکسیناسیون از بروز بعضی از بیماریها جلوگیری کرده و مانع بروز بیماری می شوند)علاج واقعه قبل از وقوع(.در مورد عقب مانده ها نیز این نوع پیشگیری قابل اجراست.همانطوری که برای پیشگیری بیماری باید عامل بیماریزا،طرز شیوع،انتشار و نحوه ایجاد بیماری را بدانیم.برای اجرای پیشگیری در عقب ماندگیها نیز باید نکات زیر را رعایت کنیم:

1.Primary prevention


۱ -بررسی های اپیدمیولوژیک عقب ماندگی ها

۲ -بررسی های اتیولوژیک عقب ماندگی ها

۳ -آموزش بهداشت همگانی جهت پیشگیری از عقب ماندگی ها

درباره بررسی های اپیدمیولوژیک و در صفحات قبل نکات لازم گفته شده و ضمناً یادآور شدیم که چگونه می توان از بروز عقب ماندگیهای مختلف جلوگیری کرد.آزمایش در هفته ۱۴ تا ۱۶ حاملگی جهت کشت و مطالعه کروموزومی،بررسی های متابولیکی و شیمیایی،آزمایشهای نمونه برداری از جفت در هفته های ۸ تا۱۰ حاملگی،سونوگرافی ،آزمایشهای تحمل برای تشخیص ناقلین ژنهای معیوب، جلوگیری از ازدواجهای درون فامیلی، و هم خونها،جلوگیری از ازدواجهای زودرس یا جلوگیری از حاملگی

در سنین خیلی بالا مثلا بعد از ۴۰ تا ۴۵ سالگی، جلوگیری از بیماریهای زمان بارداری و حوادث زایمانی و بعد از زایمان ، مشاوره در خانواده کودک عقب مانده با اختلال ارثی دارند همه جزء پیشگیری اولیه محسوب می شوند.

پیشگیری ثانوی۱

در این روش سعی می شود با روش بیمار یابی و جزوه روانشناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان تشخیص زودرس و اجرا درمان صحیح و پی گیری مداوم درمانی از بروز بیماری یا شدت آن کاست.مثال رایج آن عکسبرداری منظم از ریتین افرادی است که با مسلولین تماس دارند و یا آزمایش ترشحات اعضای تناسلی زنان برای تشخیص زودرس بیماریهای رحم مخصوصاً سرطانهاست که بیماری را قبل از اینکه غیر قابل علاج شود تشخیص داده و درمان می کنند.

در مورد عقب مانده ها همان طور که ملاحظه کردید آزمایش ادرار برای تشخیص زودرس در فنیل کتونوری و انجام می شود تا قبل از اینکه کودک به عقب ماندگی دچار  با برنامه غذایی مخصوص از پیدایش عقب ماندگی جلوگیری کرد.آزمایش ادرار حتی قبل از ترک بیمارستان به منظور بیماریابی در خانواده های در معرض خطر لازم و ضروری است.

آزمایش ادرار و خون کودکان،آزمایشهای لازم از نظر غدد مترشحه داخلی،درمان فوری و قطعی و پیگیری ضربه های مغزی،بیماریهای عفونی و عوارض آن، بیماری صرع و همچنین عمل جراحی مغز مخصوصا برای جلوگیری از شدت ، برداشتن کانون های ضربه ای و نظایر آن، همه جزو این نوع پیشگیری محسوب می شود.

1.Secondary prevention

پیشگیری ثالث۱

در این روش سعی می شود بیمار مبتلا را طوری درمان کنند که بتواند به جزوه روانشناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان زندگی عادی و روزمره خود ادامه دهد و به اصطلاح از معلول شدن،مزمن شدن بیماری و مرگ بیمار جلوگیری شود.

بازتوانی یا نوتوانی یا توانبخشی)احیاء دوباره(۳ اصلاحاتی که به این نوع درمان داده می شود زیرا با این روش درمان همانطور که از اسمش پیداست به بیمار توانایی داده می شود تا بتواند به کار و حرفه خود برگردد و از یک زندگی عادی برخوردار شود.در مورد عقب مانده ها این نوع درمان موقعی اجرا می شود که عقب ماندگی،وضع و نوع تواناییهای کودک تشخیص داده شده است و بر حسب اینکه کودک جزو کدام دسته قرار می گیرد نسبت به درمان و تعلیم و تربیت او اقدام می شود.)روانشناسی کودکان نوجوانان و استثنایی،بهروز میلانی فر،نشر قومس،۱۳۸۶(.

درمان کودکان عقب مانده ذهنی با دلفین

دلفین ها به درمان کودکان عقب مانده ذهنی کمک هائوHao Hao دختر کوچولوی ۴ ساله در تاریخ ۲۳ فوریه زمانی که در حال بازی با دلفین های باغ وحشی در جنوب چین بود بالا و پایین می پرید و گریه می کرد. او اولین بیمار عقب مانده ذهنی بود که در این باغ وحش تحت درمان قرار گرفته بود. شش ماه پس از تولد هائو هائو ، تشخیص عقب ماندگی ذهنی در وی مسجل گردید.خانواده هائو هائو ، وی را به بیمارستانهای مختلف بردند اما هیچ درمان موثری حاصل نگردید. این کودک هنوز هم از مشکلات تکلم و ارتباط با دیگران، جزوه روانشناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان کاهش تمرکز و ضریب هوشی کمتر نسبت به همسالان خود رنج می برد.

خانواده هائو هائو به این نکته پی برده بودند که امواج اولترا سونیک )ماورائ صوت( که بواسطه دلفین ها ساطع می شود، ممکن است در درمان و بهبود این شرایط )عقب ماندگی ذهنی( مفید واقع شود. بنابر این آنها با باغ وحشها تماس گرفتند و پس از تلاش های مکرر سر انجام در یکی از باغ وحشها به مطلوب خود دست یافتند و مسئولین باغ وحش را متقاعد کردند تا نمایش دلفین های خود را زودتر از سال قبل آغاز کنند.

مسئولین باغ وحش، هائو هائو را به عنوان مهمان جزوه روانشناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان کوچولوی خود پذیرفتند و هزینه درمان وی را تحت پوشش قرار داده و وسایل راحتی وی را در باغ وحش فراهم آوردند. به گفته خانواده هائو هائو ، زمانیکه هائو هائو در کنار دلفین ها بود فعال تر و با تمرکز بیشتر -بخصوص صبح ها- به نظر می رسید. حداقل فایده این کار این بود

که این کودک ۴ ساله از بودن در کنار این دلفین ها لذت می برد. به گفته مدیر باغ وحش به نظر می رسد درمان با دلفین ها منجر به افزایش آگاهی عمومی و تحقیقات علمی به سوی درمان افرادی مانند هائو هائو می گردد.در سال ۱۹۴۳،لئوکانر،یک گروه ۱۱ نفر از کودکانی را توصیف کرد که الگوی بسیار مشخصی از نشانه های خاصی را نشان می دادند و در عین حال از کودکان مبتلا به دیگر اختلالات کودکی متمایز بودند. کانر این شکل شدید از آسیب شناسی روانی کودک را «اوتیسم اولیه کودکی»۲ نام را که وی توصیف کرد از ابتدای زندگی به طور گوشه گیر و منزوی بودند.این کودکان همانند بچه های چند ماهه به آغوش کسی نمی رفتند از نگاه داشته شدن بیزار بودند،در آغوش والدینشان آرام نمی گرفتند و بیشتر ترجیح می دادند که تنها باشند این کودکان به افراد و همچنین محیط ، واکنش نشان نمی دادند،آنها اغلب اشیا را به شکلی یکنواخت و قالبی،دستکاری می کردند و بازی مناسبی نداشتند در بیماری های طیف جزوه روانشناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان پی دی دی ، اُُتیسم بیشترین تعداد را دارا می باشد که تقریبا بین ۲ تا ۶ کودک از هر ۱۰۰۰ کودک به آن دچار می شوند ) به نقل از مرکز کنترل و پیشگیری بیماریها در آمریکا سال ۲۰۰۱ ( . این بدین معنا است که در کشوری مانند ایران با جمعیت حدود ۷۰ میلیون نفر احتمال می رود حدود ۲۸۰ هزار بیمار اُُتیستیک وجود داشته باشند و فراموش نکنید که این تعداد هر روز در حال رشد می باشد . طبق مطالعات انجام شده توسط وزارت آموزش و سایر سازمان های دولتی آمریکا ، اُُتیسم در این کشور با نرخ رشدی برابر با ۱۰ تا ۱۷ درصد در حال ازدیاد است .بیش از چار دهه از شناساندن اوتیسم توسط کانر سپری شده است اطلاعات زیادی در باره این نشانگان به دست آمده است.اوتیسم تقریبادر ۵/۴ مورد از ۱۰۰۰۰ تولد زنده رخ می  بین کودکان اوتیستیک،پسرها به نسبت ۳ یا ۴ به ۱از دختران پیشی می گیرند. در سایر کشورها نیز مانند کشور ما این بیماری در حال رشد نگران کننده ای است که متأسفانه حرکت جدی از طرف سازمانهای مسئول در جهت شناساندن این بیماری به جامعه و موارد لازم انجام نشده است.

اُُتیسم در سراسر دنیا دیده میشود و فقط در پسران بیشتر از دخترها مشاهده شده است . به عبارت دیگر نژاد ، مکان زندگی ، میزان سواد ، وضعیت مالی ، نوع اعتقاد ، شیوه زندگی ، و … هیچکدام تأ ثیری در شانس بروز اُُتیسم ندارند )روانشناسی بالینی کودک،توماس آر کراتوچویل؛ترجمه،محمدرضا نایینیان و همکاران،انتشارات رشد،۱۳۸۸(.

نشانه های عمومی بیماری اُُتیسم

از زمانی که آگاهی عمومی در باره این اختلال شروع به افزایش کرد ) برای اولین بار دکتر لئو کانر در سال ۱۹۴۳ این بیماری را به صورت علمی توضیح داد ( ، بیشتر افراد حتی بعضی پزشکی و آموزشی هنوز درک درستی از نحوه تأ ثیر گذاری این اختلال بر افراد ندارند و از چگونگی برخورد و درمان این افراد دانش کافی ندارند . به عبارت ساده تری میتوان گفت در میان این بیماران می توان افرادی را مشاهده کرد که تماس چشمی ، رفتار خوب اجتماعی و بعضی از را که در کودکان اُُتیستیک مشاهده نمی شود ، داشته باشند ولی در عین حال در سایر فاکتورها با کودکان سالم فرق داشته باشند . به همین دلیل تشخیص و تعیین روش درمان و نیز بررسی پیشرفت و مشخص کردن مراحل جزوه روانشناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان درمان نیازمند افراد متخصص با دانش کافی می باشد.

از مشخصه اوتیسم محدودیت شدید و بنیادی در چندین زمینه مهم رشد می باشد:تعامل و ارتباط و همچنین اجتماعی و توانایی بهره گیری از تخیلات. اُُتیسم را می توان یک بیماری با طیف گسترده معرفی کرد . این بیماری میتواند نشانه های فراوانی داشته باشد که توسط این نشانه ها اُُتیسم را می توان از درجات خفیف تا شدید درجه بندی کرد . اگرچه اُُتیسم رامی توان توسط یک سری از رفتارها تشخیص داد ولی افراد اُُتیستیک می توانند ترکیبی از این رفتارها را داشته باشند و الزاماً نباید رفتارهای اختلالی تعیین شده را به جزوه روانشناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان صورت یکجا از خود نشان بدهند . ممکن است دو کودک که یک تشخیص برای آنها داده شده است ، از نظر رفتاری با هم تفاوت نشان بدهند واز نظر مهارت ها نیز با هم تفاوت داشته باشند.

هر شخص اُُتیستیک مانند بقیه افراد جامعه دارای شخصیت مختص به خود است و مانند تمامی افراد خصوصیات خاصی را دارا می باشد .بعضی از این کودکان ممکن است که از نظر گفتاری تأخیر کمی داشته و بتوانند با کمی کمک، ارتباط کلامی مناسبی را با دیگران بر قرار کنند ولی همین کودکان ممکن است از نظر ارتباطات اجتماعی رفتار مناسبی را از خود نشان ندهند . گاهی این کودکان برای شروع صحبت و تبادل کلامی ممکن است مشکل داشته باشند . افراد اوتیستیک معمولا در مکالمات ، یکطرفه رفتار می کنند یعنی فقط در رابطه با چیزی که خود علاقه دارند صحبت می کنند و از صحبتهای طرف دوم چیزی نمی فهمند . در بعضی از این کودکان خشونت و خود آزاری نیز مشاهده می شود . در افراد اُُتیستیک ممکن است رفتارهای زیر نیز بروز کند:

۱ -اصرار بر یکنواختی و مقاومت در برابر تغییرات.

۲-در بیان نیاز های خود دچار مشکل به جای استفاده از کلمات از اََداها و اشاره استفاده می کنند.

۳-تکرار کلمات ،خنده نابجا ، گریه بی مورد ، نشان دادن استرس و نگرانی بی علت.

۴-ترجیح می دهند که تنها باشند.

۵-پرخاشگری

۶-به سختی با دیگران رابطه برقرار می کنند.

۷-دوست ندارند که کسی را بغل کنند و یا اینکه کسی آنها را بغل کند.

۸-تماس چشمی ندارند و یا اینکه بسیار کم است.

۹-با روشهای معمول آموزشی نمی توانند چیزی بیاموزند.

۱۰-بازی های غیر عادی انجام می دهند.

۱۱ -اشیاء در حال چرخش را دوست دارند و خود نیز سعی می کنند اشیاء را به حالت چرخش در بیاورند.

۱۲-دلبستگی غیر عادی به بعضی از اشیاء پیدا می کنند.

۱۳-از نظر احساس درد حساسیت بالاتر و نسبت به افراد عادی دارند.

۱۴-ظاهراً از چیزی نمی ترسند.

۱۵-از نظر فعالیت های فیزیکی ، فعالیت زیادتر و یا کمتری نسبت به کودکان سالم دارند.

۱۶-حرکات بدنی آنها به صورت نرم و عادی نیست.

۱۷-اگرچه آزمایشات شنوائی بر روی آنها سالم بودن شنوائی آنها را ثابت می کند اما در برابر نام خود و دستورات

یکی دیگر از مشخصات کودکان اُُتیستیک عدم نشان دادن علاقه و عاطفه در رابطه با اطرافیان است . البته این مورد هم مانند سایر موارد می تواند استثناء نیز داشته باشد.

رفتار اجتماعی

کودکان اوتیستیک، در رفتار اجتماعی کمبود عمیقی از خود نشان می دهند.این کودکان عموماً در گسترش ارتباطات با افراد دیگر شکست می خوردند.کودکان اوتیستیک به ندرت با سایرین تعامل دارند.آنها اغلب عواطف خود را بیان نمی کنند از تماس جسمانی جسمانی فعالانه خود داری می ورزند و از برخورد نگاهها اجتناب دارند آنها در کودکی در آغوش می گیرند کاملا خشک باقی می مانند و خودشان را رها می کنند کودکان اوتیستیک هنگامی که بزرگتر می شوند معمولا از والدینشان انتظار توجه واسایش ندارند.در عوض ترجیح می دهند تنها باشند.

تکلم زبان

برآورد می شود که ۵۰ درصد از کودکان اوتیستیک در تکلم کارکردی نا موفق اند. هر چند بعضی از کودکان از نظر فیزیولوژیکی دارای اجزای سالم برای تکلم هستند، اما فقط اصواتی را از خود خارج می سازند. این کودکان که قادر به تکلم نیستند ممکن است برای برقراری ارتباط به اطوارهایی به سبکی بسیار محدود همچون ابزاری متوسل شوند.

علاوه بر این،در کودکانی که قادر به تکلم می شوند)۵۰ درصد(،تکلمی خاص و مشخصه اوتیسم شایع است.کودکان اوتیستیک کلامی تمایل به پژواک گویی دارند و لغات یا عبارات بیان شده دیگران را تکرار می کنند

رفتار تشریفاتی و اصرار بر یکنواختی

این مقوله چار رفتار شایع را در خود جای می دهد.نخست اینکه کودکان اوتیستیک ممکن است از خود بازی ضعیف یا خشکی نشان دهند.یعنی، آنها ممکن است به گونه ای تکراری قطعات یا سایر لوازم منزل را ردیف کنند یا اشیایی را با جنس یا شکل خاص جمع آوری کنند.دوم اینکه، کودکان اوتیستیک غالباً وابستگیهای شدیدی به اشیای خاصی پیدا می کنند.آنها ممکن است درباره اشیایی نا معمول همانند کارتهای تجاری،جاروهای برقی و اسباب بازیهای خاص وسواس فکری داشته باشند. سوم اینکه ،کودکان اوتیستیک ممکن است ذهنشان شدیداً جزوه روانشناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان به مفاهیمی ، نظیر رنگها،مسیر اتوبوسها،اعداد و الگوهای هندسی مشغول باشند.چهارم اینکه،بیشتر کودکان اوتیستیک امور روزمره یکنواختی را در نظر دارند که باید دقیقاً دنبال شوند.

نابهنجاریهای در پاسخ به محیط فیزیکی

کودکان اوتیستیک به رویدادها یا محرکهای محیطی پاسخ دهی نامعمول نشان می دهند.معمولاً این کودکان از سوی والدینشان به عنوان«در لاک خود فرو رفته»یا «غرق شده در دنیای خود»توصیف می شوند.آنها ممکن است نامشان را که صدا زده می شود نشنوند یا به نظر نمی رسد که شخصی را که مستقیماً در دیدرس آنها ایستاده است ببینند.کودکان اوتیستیک همچنین آنچه را که به اصطلاح«انتخاب مفرط محرک»مشخص شده است از خود نشان می دهند.این مسئله به عنوان شکست در پاسخدهی به ارائه همزمان نشانه های چند گانه تعریف شده است علل بروز اُُتیسم

تا کنون هیچ علت مشخصی برای اُُتیسم کشف نشده است ولی مشخص شده است که عملکرد غیر عادی مغز باعث ایجاد حالات اُُتیسم می شود . اسکن های مغزی در بعضی موارد نشان داده است که مغز کودکان اُُتیسیک از نظر اندازه و ساختار با مغز کودکان سالم متفاوت است . در حال حاضر تحقیقات فراوانی در رابطه با احتمال دخالت عوامل ژنتیکی و عوارض داروئی در بروز جزوه روانشناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان در حال انجام است .در بعضی از خانواده ها مشاهده شده است که اُُتیسم مانند بیماریهای ژنتیکی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود که این خود می تواند تئوری ژنتیکی بودن اُُتیسم را در بعضی موارد ثابت کند .ولی در بسیاری از موارد هم مشاهده شده است که سابقه اُُتیسم درخانواده و یا اقوام وجود نداشته است .همچنین در بعضی از کودکان مشخص شده است که در بدو تولد نشانه هائی از اُُتیسم را دارا می باشند ولی این مورد هم عمومیّّت ندارد . هنوز محققین نتوانسته اند علت خاصی را به تنهائی برای ایجاد بیماری اُُتیسم کشف کنند و میتوان یک سری علل را در بروز آن مؤثر دانست .محققین دیگری نیز معتقدند که تحت شرایط خاصی تعدادی از ژنهای ناپایدار باعث اختلال در عملکرد مغز و در نهایت بروز اُُتیسم می شوند .تعداد دیگری از محققین نیز بر روی احتمال بروز اُُتیسم در دوران بارداری تحقیق می کنند . آنها معتقدند که یک عامل ویروسی ناشناخته ، اختلال متابولیسمی ، و یا آلودگی به مواد شیمیائی محیطی در دوران بارداری می تواند عامل ایجاد این بیماری باشد. احتمال بروز اُُتیسم در کودکانی که بیماری هائی مانند سندرم ژن ایکس حساس ، توبروس سلروسیس ، سندرم روبلا ، و فنیل کتنوریای درمان نشده داشته باشند بیشتر است .بعضی از مواد خطرناک مانند جیوه نیز که در دوران بارداری وارد بدن مادر شوند می تواننداحتمال بروز اُُتیسم را افزایش دهند.

در سالهای اخیر سئوالی در مورد رابطه واکسیناسیون و بروز اُُتیسم مطرح شده است که همچنان مورد بحث است . در سال ۲۰۰۱ در آمریکا تحقیقاتی در این مورد انجام شد که در آن رابطه واکسن “ ام ام ار “ و اُُتیسم بررسی شد. در این تحقیقات معلوم شد که در برخی از کودکان این واکسن باعث بروز بیماری اُُتیسم شده است .با این حال محققین دیگر این بررسی ها را کافی ندانسته و خواهان تحقیقات بیشتر هستند.

ترجمه؛مهرشادWhat is autism?(2003).link.autism Europe.www.autismforum.se) .)۱۳۹۰،محمدی

به هر حال علت اُُتیسم هر چه که باشد ، باید بدانیم که این کودکان یا با اُُتیسم بدنیا می آیند و یا اینکه آمادگی ابتلاء به آن را دارند.این بیماری برخلاف آنچه که تصور می شد به خاطر بدی تربیت و یا عدم توانائی والدین در بزرگ کردن کودک نمی باشد . اُُتیسم یک بیماری روانی نیست.

تشخیص اُُتیسم