علاقه مند به ساختن یک دوره مفید و کارآمد برای سئو هستم.

اولین مرحله سئو پیدا کردن مشتریان و پرسنای مخاصب هست که بتوانیم هدف کاربر از جست و جو را متوجه بشیم

دومین مرحله تحقیقات کلمه کلیدی است.

سومین مرحله بررسی و تحلیل رقبا است.

چهارمین مرحله ساختن استراتژی کیورد لندینگ است.

چهارمین مرحله مهم شناخت الگوریتم های گوگل است.

پنجمین مرحله استراتژی محتوایی و تولید محتوا براساس اصول سئو است.

ششمین مرحله سئو فنی (نحوه بکار بردن کدها) هست و ساختن زیرساخت فنی است.

هفتمین مرحله سئو خارجی و مخصوصا لینک سازی کلاه سفید است.

هشتمین مرحله آموزش سرچ کنسول است.

نهمین مرحله نکات حرفه ای سئو است.

دهمین مرحله ساختن موتور یادگیری شخصی است.


علاقه مند به ساختن یک دوره مفید و کارآمد برای سئو هستم.