ممبر تلگرام

ممبر تلگرام

درواقع بهترین روش برای این که ممبر شما افزایش داده شود به ترتیب:

https://telegram-member.online/

1- خرید ممبر واقعی

2- تبلیغات

3- خرید ممبر پاپ آپ

5- خرید ممبر فیک یا تقلبی

پس باید به نکات زیر هم توجه کنیم

1- خرید ممبر فیک فقط در زمان های ضروری

2- سعی بر افزایش ممبر با تبلیغات

اگر شما بتوانید این کار ها را انجام دهید قطعا یک کانال خوب داشته باشید. در بعضی از مواقع شما نیاز به خرید ممبر دارید، سعی کنید از ربات ها ممبر بخرید زیرا تضمین بهتری دارند و پول شما هدر نمیرود.

یکی از بهترین ربات ها ربات سایت ممبر تلگرام است که تاکنون بهترین ربات تلگرامی است و هزینه کمی هم دریافت میکند.