آرامگاه باباطاهر ، دوبیتی همدان

دوبیتی یکی از انواع جذاب شعر فارسی است و دوبیتی خوان ها همگی باباطاهر را می شناسند. مطلبی که پیش روی شماست در پی معرفی آرامگاه باباطاهر و شخصیت اوست اوست با مجله گردشگری سفرزون همراه باشید تا با یکدیگر در سرزمین دوبیتی و معماری قدم بگذاریم.

گفتن این نکته لازم است که آرامگاه باباطاهر تقریبا در مرکز شهر همدان قرار دارد.

باباطاهر شاعر کیست؟

باباطاهر یکی از شاعران به نام در سرودن دوبیتی است. دوبیتی های باباطاهر پهلو به پهلوی خیام می زند. این شاعر در سده چهارم و پنجم می زیسته است. باباطاهر بیشتر به عنوان باباطاهر عریان شناخته می شود. عریان صفتی است که منعکس کننده زندگی عارفانه خوی درویشی او بوده است. معلوم نیست لقب بابا که به او داده شده نشان دهنده این است که این شاعر در زمره پیروان اهل حق است و یا خیر.

ولی در هر صورت چیزی که از باباطاهر به ما رسیده دوبیتی های فوق العاده اوست. این دوبیتی ها بیشتر بر روی مفاهیم انسانی و طبیعت متمرکز هستند. لحن او در بعضی از دوبیتی ها به موعظه شبیه می شود. موعظه هایی که دلنشین تر اند و انسان را به طی کردن طریقت عارفانه دعوت می کند. دو تا از دوبیتی های معروف او را در پایین می توانید بشنوید.

مکن کاری که بر پا سنگت آیو جهان با این فراخی تنگت آیو
چو فردا نامه خوانان نامه خوانند تو را از نامه خواندن ننگت آیو

دیگر دوبیتی معروف او این است:

زدست دیده و دل هردو فریاد که هر چه دیده بیند دل کند یاد
بسازم خنجری نیشش ز فولاد زنم بر دیده تا دل گردد آزاد

حال که با صاحب معنوی این آرامگاه آشنا شده اید خوب است که نگاهی به معماری این اثر داشته باشیم.

بررسی معماری مقبره باباطاهر

آرامگاه باباطاهر در شمال غرب همدان قرار دارد و در مرکز میدانی مستطیل شکل و سرسبز واقع شده است. شما در واقع با یک آرامگاه خالی رو به رو نخواهید شد، بلکه آرامگاه باباطاهر یک باغ آرامگاه است. معماری استفاده شده بر روی آرامگاه به قرن هفتم و هشتم هجری ارجاع می دهد با اینکه صد سالی بیشتر از ساخت آن نمی گذرد.

قاعده آرامگاه هشت ضلعی بوده و سقف آن از کاشی های معرق کاری پر شده است. ارتفاع قاعده از کف حدودا سی متری است و با ورود به آن مرعوب فضا خواهید شد. آرامگاه حدودا ده متر در ده متر است. نمای آن از سنگ سفید استفاده شده است. هشت ستون گرانیتی اقتدار را در آرامگاه باز تولید می کنند.

طراحی به گونه ای صورت گرفته است که شما وقتی در آن حاضر می شوید ناخودآگاه به سمت دیدن آسمان هدایت می شوید. گویی معمارهای باهوش می خواستند آرامش ابدی که آسمان است را به ما بار دیگر نشان بدهند. کتیبه های متنوعی ادامه مطلب...