خطرات بعد از جراحی بینی

خطرات بعد از جراحی بینی

اگر بخواهیم به طور کلی بگوییم همه جراحی های زیبایی با خطرات و عوارضی همراه هستند که هر یک به یک شکل خود را نشان میدهد. حال عمل بینی نیز مانند دیگر عمل های زیبایی با خطراتی همراه است که در ادامه به ان اشاره می کنیم؛


درد، ورم؛ قرمزی

نامتقارن بودن بینی

آسیب رسیدن به اعصاب

آسیب دیدن عملکرد بینی

آسیب دیدن رگ های خونی

خطرات بیهوشی

بی حسی دائم

تغییر رنگ

ماندن جای اسکار

عوارض کوتاه مدت

تمام عوارض در تمام افراد یکسان نیست و به بیولوژی بدن هر بیمار بستگی دارد. ممکن است بیماری فقط 2 الی 3 مورد از عوارض های بالا یا پایین را داشته باشد در حالی که دیگری بیشتر آنها را داشته باشد.

درد بعد از عمل:

جراحی بینی جز جراحی هایی است که بعد از جراحی ممکن است درد داشته باشید و به همین دلیل شاید به آن تن ندهید. اما نگران نباشید با مسکن هایی که بعد از جراحی دکتر تجویز میکند میتوانید از آن رها شوید.

ورم:

از بیشترین عوارضی که در بین جراحی های زیبایی رایج است تورم است. در بخش ها اطراف بینی تورم و قرمزی تا چندین روز ادامه دارد و این طبیعی است . ار وجود آن نترسید به مرور زمان از بینی میرود.

حتی برخی از ورم ها تا چندین ماه ادامه دارد.

کبودی:

کبودی نیز از دیگر عوارض جراحی بینی است. مقدار کبودی به شرایط بیمار بستگی دارد. کبودی ها معمولا تا چندین روز ادامه دارد و محل آن در اطراف بینی است.

منبع

جراحی بینی دکتر دوغایی