خلاصه ی روش مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج یا اسپانسرشیپ
یکی دیگر از روش های مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج یا اسپانسر شیب است که ما در اینجا خلاصه ای از آن را برای شما قرار دادیم.

در روش اسپانسر شیپ کانادا، کسانی که کانادایی محسوب می شوند یا اقامت دایم کانادا را دارند، می توانند برای اعضای خانواده ی خود (شامل همسر، پارتنر، والدین، فرزندان و بعضی از اقوام)، یا حتی از طریق فرزندخواندگی، درخواست اقامت دایم کانادا را نمایند.

فرد اسپانسر کننده یا حامی چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

سوال بعد که باید به آن پاسخ دهیم، این است که فرد اسپانسر از نظر اداره ی مهاجرت کانادا، چه ویژگی هایی باید داشته باشد.

شهروند کشور کانادا باشد یا اقامت دایم کانادا داشته باشد.

باید دارای سن بیشتر از 18 سال باشد

به هیچ عنوان نباید از کمک های مالی دولت کانادا استفاده نماید، مگر اینکه معلول باشد.

نشان دهد به عنوان حامی، توانایی تامین مخارج مالی اولیه فرد متقاضی مهاجرت را داراست.

منبع:

http://fi9.ir/5jfcxl