مجوز تحصیل (ویزای تحصیلی) در کانادا چیست؟


اجازه تحصیل در کانادا و یا همان ویزای تحصیلی یک سند مهاجرت موقت به کانادا محسوب می گردد. این سند مهاجرتی به صورت مدت دار توسط دولت کانادا صادر شده و به متقاضی خارجی اجازه تحصیل و کار مشروط در این کشور را می دهد. برای اینکه به عنوان یک دانشجوی خارجی بتوانید به کانادا بیایید، باید برای دوره ی تحصیلی که بیشتر از 6 ماه به طول خواهد انجامید اقدام نمایید. مجوز تحصیل در کانادا Study Permit نامیده می شود که صرفاً برای مؤسسات مورد تائید دولت کانادا و لیست (DLIs) صادر میشود.

اگرعلاقه مند به مباحث تکمیلی کانادا هستید به لینک زیر مراجعه کنید:

https://dreamgate.ir/study-in-canada/