مهاجرت از طریق ازدواج یا اسپانسرشیپ به چه صورت است؟


ما در این مقاله اطلاعاتی را درباره ی مهاجرت به کانادا از طریق اسپانسرشیپ یا ازدواج برای مهاجرین عزیز قرار دادهایم امیدواریم که به کارتان آید.

در بخش ابتدایی این مقاله، خلاصه روش و مدت زمان پروسه مهاجرتی اسپانسر شیپ خدمت شما ارائه می گردد.

در مرحله ی بعد باید بدانیم که چه کسانی می توانند از این روش استفاده نمایند و تحت چه شرایطی؟ آیا اگر برادر و خواهر یا اقوامی در کانادا داریم، می توانیم از آن ها به منظور مهاجرت به کانادا کمک بگیریم؟ به منظور دستیابی به پاسخ سوالات خود تا انتهای مقاله با دریم گیت همراه باشید.

مهاجرت از طریق ازدواج یا اسپانسرشیپ

در این مقاله بر آنیم که به صورت یک خودآموز کامل، به ارائه ی کلیه ی نکات پنهان روش اسپانسرشیپ کانادا یا مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج بپردازیم.

در بخش ابتدایی این مقاله، خلاصه روش و مدت زمان پروسه مهاجرتی اسپانسر شیپ خدمت شما ارائه می گردد

در مرحله ی بعد باید بدانیم که چه کسانی می توانند از این روش استفاده نمایند و تحت چه شرایطی؟ آیا اگر برادر و خواهر یا اقوامی در کانادا داریم، می توانیم از آن ها به منظور مهاجرت به کانادا کمک بگیریم؟ به منظور دستیابی به پاسخ سوالات خود تا انتهای مقاله با دریم گیت همراه باشید.

منبع:

https://bit.ly/2ppye6Z