عاع

دانلود اقدام پژوهی علاقه مند کردن دانش آموزان متوسطه دوره اول به درس قرآن

تعداد صفحات فایل : 28 صفحه

فرمت فایل : ورد (word) و قابل ویرایش

شرحی از فایل

چکیده

در آموزش قرآن کریم، در هر مرحلهای، اعم از آموزش روخوانی و روانخوانی یا مفاهیم و مانند آن، باید سعی شود که علاقه دانشآموزان نسبت به درس و کلاس افزایش یابد و شور و شوقی برای این کار در آنها به وجود آید.این اشتیاق با راههایی که معلم در کلاس پیش میگیرد و روشهایی که به اجرا درمیآورد، باید زیادتر شود و تا پایان درس و کلاس باقی بماند.برای این کار، علاوه بر روشها و مهارتهایی که در کتابهای روشها، فنون و مهارتهای تدریس نوشته شده است، گاه تجربههای یک معلم هم میتواند برای معلمان و دبیران دیگر کارساز و مشکلگشا باشد که در حد امکانات و توان، در کلاس خود آنها را اجرا کنند. اینجانب در اقدام پژوهی حاضر تصمیم بر این گرفته ام که دانش آموزان را به روخوانی و مباحث قرآنی علاقه مند سازم. امید است که پژوهش مذکور در جهت پیشبرد اهداف فرهنگی مذهبی آموزش و پرورش بتواند ثمر بخش باشد.


لینک دانلود فایل

https://drsifile.com/downloads/%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%db%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%af-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7%d9%87