برای کشف رازهای فروش، شنونده فعال باشید!

این که شما یک شنونده فعال باشید مهمترین بخش توسعه فروش است اما این کار از هر فردی ساخته نیست! افرادی که توانایی گوش دادن دقیق به صحبت های طرف مقابل را دارند، در حقیقت به منزله این است که در جستجوی اطلاعات و جمع آوری آنها بسیار ماهر هستند. اگر به مشتریان و مخاطبان خود به دقت گوش دهید، به احتمال زیاد متوجه می‌ شوید که از کدام یک از محصولات و خدمات شما بهتر استقبال می کنند و دقیقاً به دنبال چه چیزهایی در آینده هستند. به این ترتیب، چالش های آنها را شناسایی کرده و استراتژی ‌های توسعه فروش خود را بر همان اساس تنظیم می کنید.

مهارت گوش دادن، فرصت های بهتری را فراهم می کند تا مشتریان و نیازهای آنها را بشناسید. این مهارت را می توان یک فاکتور موثر برای موفقیت در تحقیق بازار و تجزیه تحلیل اطلاعات دانست. یک شنونده فعال، ارتباط بهتری با مشتری و مخاطب برقرار می کند که این عامل موجب جلب رضایت و اعتماد به آن کسب و کار می ‌شود.