بهترین برنامه فروش چه ویژگی هایی دارد؟

یک ساختار برنامه ریزی فروش که معمولاً در برنامه ریزی استراتژیک تجاری مورد استفاده قرار می گیرد مدل VMGS است. وقتی یک شرکت بخواهد از طریق برنامه ریزی خود به اهداف فروش بالاتری دست یابد، از این چارچوب برای رسیدن به هدف مورد نظر استفاده می کند. مدل VMGS بر این اساس استوار است که، هنگامی که می خواهید یک برنامه موثر ایجاد کنید باید چندین عنصر را در نظر بگیرید؛ این فاکتورها عبارتند از:

  • چشم انداز
  • ماموریت
  • اهداف کوتاه مدت و بلند مدت
  • استراتژی ها و تاکتیک ها