متدولوژی فروش و مدیریت فرآیند فروش برای کسب و کارها

ایجاد فروش یک چیز است اما یافتن سیستمی که بتواند رشد قابل سنجش، اندازه گیری و تکرارپذیری را ارائه دهد کاملاً چیز دیگری است! اینجاست که متدولوژی فروش وارد عمل می شود. شرکت ها روش های فروش را در سازمان های خود پیاده سازی می کنند تا قابلیت پیش بینی نتایج را ایجاد کرده و وقایع احتمالی را به موفقیت تضمین شده تبدیل کنند. زمانی که در تکنیک های فروش، روندی را یافتید که به خوبی عمل می کند و بهترین نتایج را به دست می آوری، نیازی نیست هر بار چرخ را دوباره تکرار یا تجدید کنید.

فروش هدفمند داشته باشید

یکی از متداولترین روش ها در متدولوژی فروش، فروش هدفمند است. این نوع روش کمک می‌کند که معاملات بزرگ را با استفاده از مراحل جزئی و سرانجام برسانید. در این روش، یک نماینده فروش به جای اینکه فرصت های بی شمار تجاری را در کنار هم بررسی کند، فقط روی تعداد انگشت شماری از مشتریان حساب باز می کند؛ یا به اصطلاح بر روی مشتریان خاصی متمرکز می ‌شود. ایده کاربردی در این مرحله این است که نمایندگان فروش می توانند با هر یک از این مشتریان، ارتباطات قوی‌ تری را برقرار کنند.

متدولوژی فروش برای معاملات بزرگ ‌تر با مشتریان خاص، مشخص می‌کند که نیازهای مشتری چیست و یک نماینده فروش چگونه می تواند با پیام های ثابت و ارزشمند، آنها را به خریدار واقعی تبدیل کند.

اگر بخواهید این روش ها را در کنار یکدیگر اجرا کنید نیاز دارید که یک هماهنگی قوی بین بازاریابی، فروش و موفقیت در جذب مشتری ایجاد کنید. استراتژی های بازاریابی باید بر روی کمپین های تبلیغاتی متمرکز شود و به نمایندگان فروش این امکان را بدهد که روابط خود را رشد دهند.

در متدولوژی فروش، بر متمرکز بودن بر کیفیت ارتباطات، بسیار تاکید شده است. این در حالی است که برنامه‌ ریزی باید به گونه ای انجام شود که خدمات پشتیبانی مداوم به مشتری ارائه شود.