مقدمه ای بر توسعه فروش محصولات

توسعه فروش یک برنامه منظم برای کسب و کار است که موجب می شود فعالیت های حوزه فروش که اکنون در حال انجام است، ارتقا پیدا کند و شرکت را به سودآوری برساند. برنامه ریزی برای توسعه فرآیند فروش معمولاً از طریق کادر فروش یا به کارگیری یک نماینده فروش انجام می شود. توسعه دهندگان فروش محصولات و خدمات یک شرکت، برنامه ‌ریزی‌ های دقیقی را برای این کار در نظر می‌گیرند.

معمولاً برنامه توسعه برای فروش بیشتر در یک دوره زمانی معین انجام می شود و تمام فعالیت ها در همین حوزه متمرکز می گردد. عملکرد یک تیم فروش برای توسعه اهداف به طور مستقیم با توانایی های آنها در ارتباط است و همین عامل می‌تواند سختی یا دشواری رسیدن به اهداف را مشخص کند.

از آنجایی که عملکرد موفقیت آمیز تیم فروش به کارآیی و توانایی های آن ها در برقراری ارتباط با مشتری بستگی دارد، تمام این هماهنگی ها باید بر اساس تصمیم گیری مدیر تیم فروش انجام شود.

توسعه فروش نیاز به آموزش پیوسته دارد. مدیر گروه فروش باید برنامه‌ریزی ‌هایی را تدوین کند که تیم کاری خود را آموزش دهد و مهارت های آنها را افزایش دهد. اگر شما هم مدیریت بخش فروش یک شرکت را به عهده دارید لازم است این چنین مواردی را به کارمندان خود ارائه دهید. در قسمت بعدی با مهمترین مهارت هایی آشنا می شویم که در توسعه فروش برای شرکت بسیار موثر هستند.