Cover of احسان رئیسی
احسان رئیسی

احسان رئیسی

بعد از اینکه دانستم به نوشتن علاقه زیادی دارم، تصمیم گرفتم تجربیاتم را با دیگران به اشتراک بگذارم. معتقدم ما باید آموزش ببینیم، تجربه کنیم و آموزش بدهیم. سایت من https://ehsanraeisi.com