ارسال گل به ایران

یکی از موارد بسیار مهمی که در این زمینه ممکن است وجود داشته باشد این است که ارسال گل به ایران و شهرهای مختلف آن چقدر زمان لازم دارد؟ فاکتورهای زیادی در این زمینه نقش دارند که از مهم ترین آنها می توان به میزان فاصله شهر مقصد از تهران اشاره نمود. بدون شک هر چه فاصله بیشتر باشد، به همان نسبت زمان بیشتری طی خواهد شد. سفارش هایی که از شهرهای اطراف تهران ثبت میشوند، در عرض چند ساعت ارسال شده و برای شهرهای دورتر ممکن است تا یک یا دو روز طول بکشد.