تاج گل رنگی چیست؟


گل های طبیعی مورد استفاده در تاج گل دارای تنوع بالایی از نظر شکل گلبرگ و رنگ می باشند و قرار گرفتن آنها در کنار هم می تواند جلوه منحصر به فردی داشته باشد. تاج گل رنگی به نوع خاصی از تاج ها گفته میشود که برای مراسم های مختلف از قبیل تبریک و حتی تسلیت استفاده شده و طیف گسترده ای از گل با رنگ های مختلف در آنها کاربرد دارد.

این تاج ها با توجه به اندازه، تعداد طبقات و نحوه چیدمان دارای گروه های مختلفی بوده و انواع تاج های یک طبقه، دو و سه طبقه را شامل میشود. در تاج های سه طبقه به دلیل تعداد سبدهای بیشتر برای چیدمان گل ها، تنوع رنگی بیشتری را می توان در آنها به کار برد.

تاج گل رنگی