خرید ماسک

خرید ماسک N95

ماسک ها از انتشار عفونت بینی بیمار به پرسنل کادر درمان پیشگیری می کند. اغلب این ماسک ها نیز به صورت معمول و در شرایط عادی توسط کادر درمان مورد استفاده قرار می گیرد. از اینرو عمدتاً توصیه می شود که در صورت ضرورت و حساسیت، میتوان از ماسک های N95 جراحی استفاده کرد. ماسک های جراحی یا ماسک های بهداشتی صاف یا چین دار هستند و بند آنها، عمدتاً به صورت کامل به دور سر بسته میشود. در هنگام خرید ماسک به سالم بودن آن توجه کنید.

در هنگام استفاده از ماسک ها، به چند نکته باید توجه کرد. ماسک باید دارای مقاومت بسیار قابل توجه در برابر مایعات باشد و توانایی تنفس در آن به خوبی حس شود. نکته مهم این است که هنگام تنفس، نباید ماسک به درون دهان فرو برود. ماسک بار باید با دقت روی صورت قرار بگیرد. تا دهان و بینی را به طور کامل بپوشاند. در پشت سر محکم بسته شود. هنگام استفاده از ماسک از لمس کردن آن باید خودداری کرد و برای برداشتن آن هم باید بند را از پشت سر جدا کنید. هر زمان که ماسک مرطوب یا خیس شد، باید ماسک جدید جایگزین آن شود. ماسک های N95 معمولاً به صورت کامل به صورت میچسبند. نشتی هوا ندارند و آزمون نشت بندی هر بار قبل از آن باید استفاده شود. به این معنا که باید قبل از استفاده یک بار نفس عمیق کشید و ببینید آیا هوا از دیواره ها و جداره های آن به بیرون منتقل می شود یا نه؟

این ماسک ها انسان را در برابر هرگونه گرد و غبار، فیوم و دیگر بخارات محافظت می‌کند. ماسک های N95 به این علت به این نام نامگذاری شده اند که حداقل 95 درصد ذرات معلق با اندازه 3/0 میکرون را حذف میکنند.