درب شیشه ای تلسکوپی


بعد از درب اتوماتیک اسلایدی ، پرطرفدار و اقتصادی تر از انواع دیگر درب شیشه ای اتوماتیک تلسکوپی می باشد. نحوه عملکرد این نوع مکانیزم به واسطه نامش راحت تر قابل توصیف است.

عملکرد این دستگاه همانند درب شیشه ای اتوماتیک کشویی ساده است با این تفاوت که به منظور استفاده بیشتر از عرض دهانه ورودی ساختمان به جای دو لت متحرک دارای چهار لت متحرک می باشد که این امر سبب می شود حدود 70 درصد عرض کل به صورت عرض بازشو مفید مورد استفاده قرار می گیرد.

درب شیشه ای تلسکوپی مناسب مکان هایی است که به دلیل عرض کم دهنه ورودی نمی توان از درب کشویی ساده استفاده نمود.

درب شیشه ای تلسکوپی