مزیت لیزر هموروئید نسبت به دیگر روش ها چیست؟


لیزر هموروئید یا لیزر بواسیر روشی کمتر تهاجمی است. هر دو نوع لیزر کم توان و پرتوان اگر به موقع و به جا برای انواع همورویید به کار بسته شوند می توان از نتایج درمانی عالی آنها بهره برد. برای درمان هموروئیدهای خفیف می توان از لیزر کم توان بدون جراحی و برش بافت سود برد. در جراحی و هموروئیدکتومی با لیزر پرتوان نیز می توان تمام انواع بیماری های مقعد را درمان نمود. زیرا این نوع لیزر سوپرتین یا بسیار نازک است. بنابراین جایگزین مناسبی برای تیغ جراحی و کوتر می باشد. لیزر جراحی به بافت سالم اطراف آسیبی نمی رساند به همین دلیل برای جراحی های با ظرافت بالا و جراحی های پیچیده توصیه می شود حتما مورد استفاده قرار بگیرد. مهارت و تجربه متخصص جراحی در به کار بستن لیزر پرتوان در جراحی بسیار حائز اهمیت است. در جراحی با کوتر از تکنولوژی برق استفاده می شود اما در جراحی با لیزر تکنولوژی نور لیزر استفاده می شود. در جراحی با کوتر سر عروق برای کاهش خونریزی سوزانده می شود و این در حالی است که لیزر سر عروق را ترمیم می کند و از خونریزی جلوگیری می کند.