دلیل کاهش نمک در المنتهای ممبران صنعتی

دلایل کاهش دفع نمک در المنتهای جلویی و رفع اشکال از آن ها

المنت های ابتدایی یک ممبران تصفیه آب به المنتهای اطلاق می شود که آب خوراک ، ابتدا وارد این المنتها می شود. المنتهای انتهای سیستم به المنتهایی اطلاق می شود که آب دور ریز توسط آن ها از سیستم خارج می شود.

در این بخش ، دلایل کاهش دفع نمک در المنتهای ابتدایی تشریح می شود. اقدام صحیح که موجب برطرف شدن اشکال المنت RO شود، دارای اهمیت است.

اگر مواد شیمیایی بیش از حد به آب خوراک تزریق شود، چندین چیز میتواند اتفاق بیوفتد. ممکن است این کار موجبر بروز کاهش دفع نمک در المنتهای ابتدایی که اول از همه در معرض تماس با مواد شیمیایی قرار می گیرند. یا در المنت های ابتدایی که املاح غلیظ تر شده اند، بشود. در بعضی موارد ، کاهش دفع نمک در تمام غشاها به طور یکنواخت اتفاق می افتد. تمام انتها بستگی به مواد شیمیایی مورد استفاده ، غلظت آن ها و مدت زمان تماس آن ها دارد. دانستن این محل کاهش دفع نمک می تواند عاملی در جهت مشخص شدن دلایل خاص آن باشد.


دلایل کاهش دفع نمک در المنتهای جلویی

1. تریق بیش از حد اسید

2. اکسیداسیون غشای پلی امید

3. عدم توازن هیدرولیکی

4. مبادله کننده حرارتی نامناسب

تزریق بیش از حد اسید

به عنوان مثال ، اسید به دو دلیل به آب خوراک اسمز معکوس تزریق می شود. دلیل اول ، جلوگیری از تشکیل رسوب کربنات کلسیم در غشاهای پلی امید و سلولز استات است. دلیل دوم کاهش سرعت هیدرولیز غشای سلولز استات است.

در غشاهای سلولز استات ، تزریق مقدار مناسب اسید از اهمین بالایی برخوردار است. غلظت بیش از حد اسید به طور عمده موجب افزایش سرعت هیدرولیز غشضای سلولز استات میشود.

این یکی از معمول ترین دلایل از بین رفتن کارآیی در سیستمهای است که از جهات دیگر ، خوب نگهداری می شود همچنین غلظت بیش از اسید می تواند موجب خرابی ممبران های صنعتی پلی امید شود، اما در این مورد باید غلظت بسیار بیشتر باشد و یا اینکه زمان تماس اسید با غشا طولانی باشد.

غلظت بیش از حد اسید موجب تسریع هیدرولیز و در نتیجه ، موجب کاهش دفع نمک می شود. اسید اضافی در سیستم RO از اب خوراکی به آب دور ریز سرایت می کند، یون هیدروژن از غشا نفوذ خواهد کرد. این کار موجب افزایش PH جریان اب خوراک و دورریز می شود. به دلیل تزریق بیش از حد اسید به آب خوراک، اکثر اضمحلال در المنتهای ابتدایی سیستم اتفاق می افتد، زیرا آب خوراک با PH پایین، ابتدا با این المنتهای غشا تماس پیدا میکند.

غلظت بیش از حد اسید می تواند به علت تنظیم نامناسب سیستم کنترلی تزریق اتفاق بیوفتد. برای نمونه، ممکن است دستگاه ابزار دقیق کنترل کننده PH کالبیره نباشد یا ممکن است بعضی اوقات، یک شخص غیر مجاز به طور غلط کنترل کننده را تنظیم کند و یا اینکه بعضی اشخاص موجب اسیب رسیدن به سیستم کنترلی شوند. بنا به دلایل فوق، پیشنهاد می شود که تنظیم ، فقط توسط افراد مجاز در بعضی سیستم ها ممکن است پمپ فشار قوی از سرویس خارج شود، بدون اینکه برق پمپ تزریق اسید به صورت خودکار قطع شود.


حمله مواد اکسید کننده در غشای پلی امید

وجود کلر آزد یا سایر عوامل اکسید کننده در تماس با غشای پلی امید ممبران تصفیه آب ، موجب اضمحلال یکنواخت غشا خواهد شد. اکسید شدن، پدیده ای نسبتا معمول است ، به هر حال احتمال اضمحلال یکنواخت غشا خواهد شد. اکسید شدن، پدیده ای نسبتا معمول است، به هر حال احتمال اضمحلال غشا در المنتهای ابتدایی سیستم بیشتر است. در اکثر این موارد ، سیستم پیش تصفیه ، شامل تجهیزاتی جهت حذف عوامل اکسید کننده است. بنابراین غالبا پیش بینی می شود که اضمحلال غشا که توسط اکسید کننده صورت می گیرد، در تمام قسمت های سیستم اتفاق نیفتد.

در این سیستم های دو عامل، حمله به المنتهای ابتدایی را تقویت می کند. نخست ، وجود غلظت کمی از عامل اکسید کننده که در آب خوراک باقی مانده است که دلیل این مسئله ممکن است غلظت کم عامل احیا کننده تزریق شده یا زمان تماس نامناسب برای کامل شدن واکنش آن با عامل اکسید کننده باقی مانده در اب خوراک باشد .

اگر آهن در محیطی باشد که در آن عامل اکسید کننده وجود دارد، آهن به صورت فریک اکسید می شود که نامحلول است . با ورود آهن فریک به سیستم غشا، المنتهای غشایی که در ابتدای مسیر قرار گرفته اند، دچار گرفتگی می شوند

استفاده بهتر از فیلتراسیون جهت حذف تمام آهن آزاد، منگنز، روی یا مس در بالا دست سیستم است. راه دیگر برای مرتفع کردن مشکل، اطمینان از حذف کامل عوامل اکسید کننده است به طوری که حالت اکسید کنندگی / احیا کنندگی به طور قابل ملاحظه ای کاهش یابد.


عدم تعادل هیدرولیکی

اگر پمپ فشار قوی، قبل از اینکه زمان لازم برای پرشدن سیستم سپری شود، استارت گردد، المنتهایی که در جلو قرار دارند در معرض سرعت بیش از حد طبیعی آب قرار می گیرند. این کار ، موجب وارد شدن ضربه به المنت و خرابی مکانیکی آن ها می شود. در فیلتر ممبران حلزونی، این کار موجب ایجاد پدیده تلسکوپی می شود، به طوری که لایه های بیرونی غشای المنت از هم جدا و ریش ریش شده، جریان خروجی به طور ممتد از لایه های باقی مانده عبور می کند. در صورت استفاده از شیر فشار شکن ، مقدار باز بودن آن در جلوگیری از پدیده تلسکوپی توسط پمپ فشار قوی ، بسیار اهمیت دارد.