امداد خودرو هیوندای- emdadkhodroir- امداد خودرو ایران- امداد خودرو تهران

امداد خودرو هیوندای به عنوان یک مرکز تخصصی مجاز جهت جابجایی و تعمیرات خودرو، چراغ اخطار روغن موتور را به عنوان یکی دیگر از چراغ های هشدار مهم در خودرو معرفی می‌کند. این چراغ معمولا زمانی روشن می‌شود که فشار روغن در خودروی شما بیش از حد پایین باشد. به یاد داشته باشید که کاهش فشار روغن مشکلی اساسی به شمار می‌آید زیرا که اگر چراغ روغن موتور روشن باشد و شما به رفع مشکل مبادرت نورزید و به حرکت با خودرو ادامه دهید ممکن است که موتور خودرو از کار بیفتد. از نظر امداد خودرو هیوندای عوامل متعددی در کاهش فشار روغن موتور تاثیر دارند و می‌توان به خرابی پمپ روغن، کمبود روغن موتور و یا انسداد فیلتر روغن اشاره نمود. هر یک از موارد ذکر شده به جز کاهش روغن موتور از جمله موارد تخصصی است که باید توسط یک کارشناس زبردست خودرو بررسی شود. سایت امداد خودرو ایران با ارائه نکات مربوط به چراغ های هشدار خودرو شما را قادر می‌سازد تا ضمن شناخت معنای هر چراغ هشدار بتوانید در لحظه بهترین تصمیم ممکن را جهت رفع عیب خودروی خود در نظر بگیرید.