امداد خودرو هیوندای - emdadkhodroir- امداد خودرو ایران- امداد خودرو جاده ای

امداد خودرو هیوندای اظهار می‌دارد که چراغ چک در صورت بروز مشکل در سنسورهای خودرو روشن می شود. بنابراین در صورت بروز مشکل در هر یک از سنسورهای استفاده شده در خودرو مانند سنسور انژکتور سوخت، ABS یا هر مداری در خودرو، گزارشی به ECU ارسال می شود و این چراغ روشن می شود. در این صورت می توانید با مراجعه به emdadkhodroir و استفاده از ابزار عیب یابی خودروی خود را دریابید. اولین صبح پس از استارت زدن خودرو، بدون گرم شدن در حالت توقف، کمتر از یک یا دو دقیقه زمان می برد تا خودرو حرکت داده شود و یک کیلومتر با دنده 1 و 2 رانندگی کنید. توجه داشته باشید که دستگاه تشخیصی برای تنظیم میزان سوخت مصرفی وجود ندارد. دستگاه عیب یاب فقط می تواند مصرف سوخت بالا یا پایین را نشان دهد و عیب یابی بر عهده مکانیک است. برای یافتن یک مکانیک حاذق کافی است تا از امداد خودرو هیوندای کمک بگیرید.