انتشار کتاب «10 سنگ بنای فروش حرفه ای» نوشته راحله صفری؛ انتشارات اوراسیا

در راستای ارتقای فرهنگ و دانش بیمه، رونمایی از کتاب «10 سنگ بنای فروش حرفه ای» به قلم راحله صفری، دانشجوی دکترای مدیریت بازاریابی و از مدیران آموزش و توسعه شرکت بیمه پاسارگاد، طی همایش بزرگ بیمه پاسارگاد در آبان ماه سال 1400، رونمایی گردید.

این کتاب برگرفته از «تجارب کاربردی فعالان صنعت بیمه» با هدف مهارت افزایی ویژه فعالان حوزه فروش و صنعت بیمه به قلم تحریر درآمده و توسط انتشارات اوراسیا منتشر گردیده است.


انتشار کتاب «10 سنگ بنای فروش حرفه ای» نوشته راحله صفری؛ انتشارات اوراسیا
انتشار کتاب «10 سنگ بنای فروش حرفه ای» نوشته راحله صفری؛ انتشارات اوراسیا

نویسنده، کتاب را به افرادی تقدیم کرده که آنقدر شجاعت دارند تا کنترل زندگی خود را در دست بگیرند و در این حرفه جایگاه خود را تثبیت کنند. ایشان کتاب حاضر را حاصل تجربیات سال ها کار افراد موفق در این حوزه دانسته و مطالعه آن توام با درک مفاهیم بنیادین، توجه به اصول استراتژیک و اجرای راهکارهای عملی مندرج در کتاب را به مخاطب توصیه می نمایند تا مسیر تبدیل شدن به یک مدیر موفق برای متخصصین این حوزه و ارائه خدمات حرفه ای را به آحاد جامعه، هموارتر گردد.

کار جدی و تلاش وافر با نگاهی به آینده در این حرفه از الزامات بایسته در نقشه راهی است که نویسنده برای موفقیت شما ترسیم نموده است.

سیاست گذاری و تعیین اهداف، تعهدات، برنامه ریزی، شناسایی مشتریان، ارتباط موثر، نیازسنجی، اعتمادسازی یا معرفی شرکت و خدمات، نحوه ارائه خدمات، پاسخگویی به اعتراضات مشتری، پیگیری و ... از جمله مضامینی است که در این کتاب مورد واکاوی قرار گرفته اند.

منبع: تارنمای انتشارات اوراسیا www.eurasiapubco.ir