آیا بازسازی با نوسازی تفاوت دارد؟

آیا بازسازی با نوسازی تفاوت دارد؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت بله و موضوع این مقاله تفاوت بازسازی و نوسازی است. بازسازی و نوسازی، مجموعه‌ی اقداماتی است که یکی جهت مرمت و دیگری برای تغییر قسمت‌هایی از خانه انجام می‌شود. این دو با یکدیگر متفاوت هستند و دو کار مختلف را در ساختمان انجام می‌دهند. در این مطلب به بررسی تفاوت‌های آن‌ها یعنی تفاوت بازسازی و نوسازی خواهیم پرداخت.

برای خواندن ادامه مقاله آیا باسازی با نوسازی تفاوت دارد به سایت مراجعه کنید