نتایج مشاوره زناشویی و زندگی مشترک برای خانواده

مشاوره زناشویی و زندگی مشترک

روابط زناشویی و زندگی مشترک یکی از خدمات ارائه شده توسط متخصصان بهداشت روان است . رابطه زناشویی یک ارتباط در قالبی خاص از روابط انسانی است . رابطه زناشویی با روابط دیگر انسانی تفاوتی بسیار دارد . در این رابطه ابعاد زیستی ، معنوی ، اجتماعی و عاطفی به شراکت گذاشته می شوند . در یک مشاوره زناشویی و زندگی مشترک موفق می بایست به تمام این ابعاد توجه خاصی شود . مشاوره زناشویی و زندگی مشترک مستلزم به وجود آوردن ثبات بین تعامل زوجین است . رابطه زوجی که به سمت پویایی در جریان باشد . می بایست پیش بینی پذیر و منعطف باشد . رابطه ی زناشویی به زمانی خاص نباید محدود شود . مربوط به موقعیت خاصی نیز نیست . در کلیه زمن ها و موقعیت های افراد نمود پیدا میکند .

چرا مرکز مشاوره ی و زندگی مشترک آویژه

مرکز مشاوره و زندگی مشترک آویژه سعی می کند برای افرادی که دید و نگرش متفاوتی دارند آینده ای مشترک ترسیم کند . رابطه ی زوجین نیازمند پشتیبانی است . زوجین می بایست بدانند از نیاز های خود آگاهی کسب کنند . آخرین چیزی که می توانند به آن فکر کنند خود محوری است . مشاوره ی زناشویی و زندگی مشترک آویژه بین نیاز های افراد درگیر رابطه زناشویی تعادل ایجاد میکند . هر عضو یک زندگی مشترک می تواند هویت و فردیت خود را حفظ کند .

در عین حال به خاطره خانواده و زندگی که برای آن سرمایه گذاری کرده است نباید فردیت خود را تباه کند . زندگی مشترک نیز دارای مراحل و سیر تکاملی است . این رابطه معمولا از دوره ی نامزدی آغاز می گردد و با شور و شوق اولیه به پیش میرود . گاهی سرخوردگی و همکاری و سازش را تجربه می کند و بهترین حالت به درک متقابل و پختگی منجر میشود . مرکز مشاوره ی زناشویی و زندگی مشترک آویژه سعی بر این دارد که مهارت های لازم را در اختیار زوجین قرار دهد تا رسیدن به مرحله بعدی زندگی کم هزینه تر شود .

مشاوره زناشویی و زندگی مشترک تلفنی

مشاوره خانواده تلفنی راهی برای یاری رساندن که به زوجین درگیر مشکلات زناشویی . رضایت زناشویی آنها را افزایش دهد و زمینه را برای بروز مشکلات حاد تر از جمله طلاق کاهش دهد . ریشه ی بسیاری از مشکلات زوجین عدم مهارت کافی برای مدیریت زندگی است . این مدیریت می تواند در عرصه های مختلف خود را نشان دهد . عرصه های روابط عاطفی ، روابط خانوادگی ، تعامل مشترک و روابط جنسی از مهمترین آنهاست .

ریشه بسیاری از این مشکلات عدم وجود همین مهارت ها است که بسیاری از آنها پیچیده نیز نیستند . این مهارت ها از طریق مشاوره ی زناشویی و زندگی مشترک تلفنی نیز قابل فراگیری است . مهارت هایی مانند گوش دادن فعالانه ، توجه به نیاز های همسر ، توانایی مذاکره بجای تهدید کردن و گفت و گوی صادقانه گوشه ای از این مهارت ها است .

باورهای مهم در مشاوره زناشویی و زندگی مشترک

ما در مشاوره زناشویی و زندگی مشترک آویژه بر این باوریم که برخی تعارض های زوجین ریشه در شناخت و طرح واره های اولیه آنها دارد . زوج هایی که با انواع مشکلات تعاملی به روانشناس مراجعه می کنند اغلب در دام افکار منفی تحریف های شناختی خود گیر کرده اند . آنها به جای اینکه مشکلات خود را بی واسطه ، صریح و واضح بیان کنند آن را وسیله ای برای زیر سوال بردن طرف مقابل می بینند . یا از سوی دیگر در لفافه بیان می کنند . اغلب این رفتار ها را باید در تجربیات اولیه زندگی جستجو کرد .

همین امر به نحوی بر کنش و واکنش تاثیر می گذارد . زوج ها در بیشتر مواقع با خود واقعی همسر تعامل و مذاکره نمیکنند . به جای آن به یک تصویر کلیشه ای که از او در ذهن خود ساخته اند پاسخ میدهند . بر فرض مثال همسر از شوهر خود تصویری بی منطق و لجوج دارد بر اساس همین تصویر ذهنی استدلال میکنند که اگر این خواسته را بیان کنند با فلان واکنش منفی روبرو خواهد شد . بر همین اساس رفتار های همسر در قبال شوهر از این الگوی نامطلوب پیروی میکند .

مرکز مشاوره زناشویی و زندگی مشترک آویژه

مرکز مشاوره زناشویی و زندگی مشترک آویژه علاوه بر مسائل فوق به این نتیجه رسیده است که اغلب زوجین سعی میکنند همسرشان را مطابق میل خود تغییر دهند . اینگونه از او فردی دوست داشتنی بسازند . اما این ، فرآیندی معیوب است زیرا با پذیرش در تقابل است و پیامد آن افسردگی ، ناامیدی و درماندگی است . مشاوره زناشویی و زندگی مشترک فرض را بر این میگذارد که عدم مهارت های درست زندگی کردن مساوی با افزایش درگیری و تنش و در نتیجه کاهش رضایت مندی از زندگی است .

مرکز مشاوره زناشویی و زندگی مشترک امروزه به یکی از خدمات ضروری جامعه تبدیل شده است . چه زمانی که زوجین در طی فرآیند ساختن یک زندگی مشترک هستند و چه زمانی که به این نتیجه رسیده اند که ادامه ی زندگی آنها به صلاح نیست .

در مرکز مشاوره زناشویی تلفنی و حضوری آویژه شما میتوانید خدماتی نظیر این موارد را دریافت کنید :

مهارت های پایه زناشویی

مهارت مذاکره و حل مساله

مدیریت خشم و تنش

کمک به درک متقابل و روند های مشکل زا

شناسایی و تشخیص مسائل و قواعد ناکارآمد