رابطه

منظورم از رابطه ، رابطه جنسی هست البته برای زوج های جوان که این اطلاعات لازمشونه.

میل جنسی همواره کانون کنجکاوی ، علاقه و تحلیل انسان بوده است . ترسیم رفتار جنسی از دوران نقاشی های غارنشینان ما قبل تاریخ تا تصاویر و نقاشی های تشریحی داوینچی در مورد مقاربت و تا سایت های هرزه نگاری موجود در اینترنت وجود داشته است عوامل مختلفی در تعیین رفتارها و تمایلات جنسی نقش دارند ، مانند فیزیولوژی بدن فرد ، روان شناسی ، فرهنگی که فرد در آن زندگی می کند ، روابط فرد با دیگران و نحوه رشد فرد در دوران زندگی . میل جنسی شامل ادراک مردانگی یا زنانگی و افکار و تخیلات خصوصی و رفتار است برای فرد معمولی جذابیت برای فرد دیگر و عشق و اشتیاق حاصل از آن خیلی با احساسات شادی صمیمانه ارتباط دارد .آمیزش جنسی یعنی نزدیکی و برقراری رابطه جنسی بین دو غیر هم جنس که باعث لذت جنسی می شود . رابطه جنسی بین دو غیر هم جنس می تواند باعث تولید مثل شود . در کل به ورود اندام تناسلی مرد در اندام تناسلی زن رابطه جنسی گفته می شود . هم چنین رفتار جنسی رفتاری است که باعث لذت فرد و شریک جنسی اش می شود و شامل تحریک اعضای جنسی همراه با مقاربت و نزدیکی است و احساس نامناسب گناه یا اضطراب در آن وجود ندارد و از سر اجبار نیست در برخی شرایط رابطه جنسی خارج از محیط زناشویی مانند خودارضایی ممکن است بهنجار باشد .

برای مطالعه ادامه این مقاله روی رابطه جنسی کلیک کنید همچنین میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر درباره موضوع رابطه جنسی و نحوه عمل جنسی در مردان و زنان در کانال تلگرام روان شناسی جنسی ، زوج و خانواده عضو شوید . یا با مشاوره تلفنی روانشناسی فیلیا تماس بگیرید تا از کمک مشاوران مرکز مشاوره روانشناسی فیلیا استفاده کنید .