استفاده از مدل های قدیمی


رسالت طراحی لباس و به طور کلی تر صنعت مد، خلق طرح ها و ایده هایی است که تا کنون وجود نداشته اند و به ذهن کسی خطور ننموده اند. به این صورت پوشیدن و خرید لباس علاوه بر امری ضروری، به یک تفریح و تنوع تبدیل خواهد شد.

در اینجا طراحان برای خلق مدل هایی جدید دو را پیش رو دارند. یکی از آن ها حرکت بی وقفه به سمت جلو است. یعنی طراحی مدل هایی که از اساس نو هستند و تا کنون نمونه ی آن ها و یا مدلی مشابهشان وجود نداشته است. طبیعی است که این دست طرح ها در صورت برخورداری از زیبایی و تنوع بسیار مورد استقبال قرار میگیرند.


اما راه دیگری که پیش روی افراد قرار میگیرد تلفیق مدل های جدید و قدیمی است. پیداست که دیگر کسی که به پوشیدن لباس های قدیمی مدل دهه پنجاه و شصت علاقه ندارد و حتی آن را مضحک میدانند اما میتوان از برخی طرح های زیبای آن زمان الهام گرفت تا با استفاده از دستاوردهای روز و آموزه های دوره طراحی لباس و متدهای جدید، آن ها را با ایده های ناب و تازه ادغام نمود و خلاقیت را به نحوی دیگر به نمایش گذاشت.