این تصویر واقعی نیست!

حتما شما هم مانند بسیاری از افراد دیگر با دیدن مجلات مد و پست های اینستاگرامی مدام اندام خود را با سلبریتی ها مقایسه میکنید و به این امر می اندیشید که لباس های مد روز و ترندهای پوشاک اصلا برازنده ی شما نیستند و یا دست کم نمیتوانند شما را مانند آن ها زیبا نشان دهند.


در واقع همه ی ما با الگوهای خاصی از زیبایی اقناع شده ایم و به شدت تحت تأثیر ان ها هستیم. شاید صنعت مد و طراحی لباس بزرگ ترین فریب خورده ی این الگوسازی ها باشد. در صنعت مد به طور مداوم برای اندام هایی غیرواقعی لباس طراحی میشود و با نمایش آن بر روی بدن مدل های بسیار زیبا و خوش اندام به جامعه چنین القا میشود که این طبیعی ترین فرم اندام است و طراحان با توجه به همین نرم برای تمام افراد لباس طراحی میکنند.


اما واقعیت این است که شکل اندام افراد مختلف مانند هم نیست. برخی اندام ساعت شنی دارند و برخی دیگر نه. برخی قد بلند و برخی قد کوتاه دارند و اکثریت افراد جامعه نمیتوانند مانند الگوهای ثابت و انعطاف ناپذیر زیبایی باشند.

طراحان نیز باید این واقعیت را دریافته و متناسب با نیازهای واقعی لباس طراحی کنند.