تزیین پارچه

طراحی و دوخت لباس فرایندی نیست که در آن صرفا از پارچه استفاده شود. درست است که ما انواع پارچه را ماده ی اولیه ی اصلی برای تولید و تهیه ی لباس های گوناگون میدانیم، اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که برای کاربرد کامل خلاقیت و استفاده از تمام ظرفیت های موجود، میتوان از اجزای دیگری نیز برای تزیین لباس ها و ارائه ی طرح نهایی استفاده کرد.


مثلا سنگ دوزی و استفاده از مهره ها، سنگ ها و پولک ها برای زیباتر ساختن انواع لباس ها میتواند گزینه ای مناسب به حساب آید. با توجه به کاربرد لباس و هدف نهایی مان از طراحی میتوانیم از این موارد تا حد نیاز استفاده نماییم و با کاربرد خلاقیت از آن ها برای ارائه ی طرح هایی نو بهره ببریم.


البته اغلب مدرسان دوره طراحی لباس بر این باور اند که استفاده از سنگ و پولک بیشتر برای لباس های کودکانه یا مجلسی مناسب است چراکه زرق و برق را افزایش داده و در غیر این صورت ترکیبی ناهماهنگ ایجاد خواهد کرد. البته از انواع مهره ها میتوان برای تزیین لباس های گوناگون با موارد استفاده ی متعدد بهره برد چراکه در این صورت انتخاب های متنوع تری وجود دارند.