شاخص اقتصادی چیست؟

اگر به تازگی با مفاهیم اقتصادی و سرمایه گذاری آشنا شده باشید و یا به آموزش در حوزه بورس تمایل داشته باشید عبارت شاخص را به طور مداوم شنیده اید. اما در واقع شاخص چیست؟

شاخص ها اعداد و ارقامی هستند که وضعیت کلی بازار و تغییرات ان طی یک بازه زمانی معین را به صورت کمی بیان میکنند تا بتوانید خیلی ساده تر آن ها را مورد تحلیل قرار داده و با یک برسی صحیح نسبت به خرید و فروش و انجام معاملات مختلف اقدام نمایید.


شاخص ها انواع گوناگونی دارند که استفاده از ان ها به شناخت دقیق و صحیح نیازمند است. در بین این شاخص ها با توجه به هدف سرمایه گذار و نوع فعالیت مورد نظر میتوانند مناسب یا نامناسب باشند. هر شاخص ظرفیتی خاص برای نمایش بخشی از اطلاعات و وقایع بازار دارد و باید بتوانید برای تحلیل مسائل و موضوعات مورد نظر از شاخص های مناسب استفاده نمایید.

برخی شاخص ها تغییرات را در بازه های زمانی کوتاه نشان میدهند و برای افرادی که از طریق معاملات کوچک به فعالیت میپردازند میتوانند مناسب باشند. برخی شاخص ها شکلی کلان تر دارند و وضعیت کلی بازار طی یک سال و یا بیشتر را به ما نمایش میدهند که میتوانند منبع مناسبی برای کسب اطلاعات در خصوص سرمایه گذاری های بلند مدت باشند.

مأخذ: https://mftniavaran.com/department/investment/