یک اصل کلیدی!

بورس عرصه ای بسیار جذاب و مفید برای سرمایه گذاری است و خصوصا برای جوانان و افراد علاقه مند به فعالیت های منعطف میتواند بسیار جذاب باشد. اما این نکته را در نظر داشته باشید که بورس، با باقی انواع فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری یک تفاوت بسیار مهم دارد و آن احتمال ریسک بسیار بالاست.

در واقع سرعت تغییرات، دگرگونی جایگاه بازیگران کلان و بالا و پایین شدن شاخص ها در بورس بسیار زیاد است. سرمایه گذاری در بورس میتواند در کوتاه مدت به شکست یا موفقیت ختم شود و به همین علت هنگام سرمایه گذاری در آن باید علاوه بر منافع احتمالی، احتمال زیان را نیز در نظر داشته باشید.


به همین خاطر به افراد توصیه میشود هرگز تمام سرمایه ی خود را به بازار بورس اختصاص ندهند و خصوصا منابع مالی مهم و ضروری شان را در عرصه های دیگر صرف نمایند. چراکه در صورت بروز ضرر و زیان، ممکن است بخش زیادی از آن سرمایه را از دست بدهند.

در واقع بورس میتوان فرصتی جالب برای ورود سرمایه های مازاد باشد. خصوصا برای تازه کاران، بهتر است سرمایه های کمتر مورد آزمایش قرار گیرند چراکه در ابتدا احتمال بروز زیان بسیار بیشتر است.

منبع نوشته: https://mftniavaran.com/department/investment/