سخنان بزرگان

در این پست می‌خواهیم چند پند از سخنان بزرگان را با هم بررسی‌ کنیم.


برای ساختن فردایی که آرزویش را دارم، امروزم را چگونه می گذرانم؟


– آنتونی رابینز
چه بسیاری از ما که با آرزوهایمان زندگی نمی کنیم، چراکه با ترس و وحشتهایمان زندگی می کنیم.


– لس برون
هر چیزی را که ذهن انسان بتواند تصور کند و باور کند، می توان به دست آورد.


– ناپلئون هیل

بلند پروازانه آرزو کن و هنگام شکست شجاع باش


– نورمن وان

اگر می خواهید خود را بالا ببرید، ابتدا دیگران را بالا


برید.


– بوکر تی. واشنگتن
یک سفر هزار مایلی باید با یک گام ساده شروع شود.


– لوتزو
اگر نمی ترسیدید، چه می کردید؟


– اسپنسر جانسون
از آن دسته فرمانروایانی باشید که افرادتان با میل و رضایت خود از شما پیروی کنند،حتی اگر پست و مقام آن چنانی ندارید.


– برایان تریسی
هر کس که نمیتواند یک ساعت برای درک مفهوم حیات وقت بگذارد، به ارزش زندگی پی نخواهد برد.


– چارلز داروین
کسی که هرگز اشتباه نکرده، یعنی هرگز هیچ چیز جدیدی را امتحان نکرده است.


– آلبرت انیشتین
کلمه غیر ممکن کلمه ای است که فقط در لغتنامه احمق ها پیدا می شود.


– ناپلئون بناپارت
برای اینکه کار بزرگی انجام دهی، فقط یک مسیر وجود دارد: عاشق کاری که می کنی باش.


– استیو جابز
چیزی بیهوده تر از این نیست که کاری را بسیار توانمندانه اجرا کنیم؛


در حالی که ابدا نیازی به انجام نبوده است؟


– پیتر دراکر
زندگی بدون عشق همچون درختی است بدون شکوفه و باروبر.


– جبران خلیل جبران
زندگی خود را تبدیل به مدرسه ای برای یاد گرفتن کن.


– جان دیوئی