خریدار ضایعات کشتی

خریدار ضایعات آهن کشتی و خریدار عمده ضایعات آهن کارخانه ها و شرکت هایی هستند که برای یک معامله ی سودده و اقتصادی و فروش مناسب، ضایعات آهن کشتی را خریداری کرده و طی فرایند بازیافت، به ساخت و تولید کشتی جدید یا صنایع و خدمات دیگر می پردازند.

ضایعات به طور کلی بخشی از یک محصول هستند که دیگر قابلیت استفاده ندارند و پس از کنار گذاشته شدن، به صورت قراضه یا ضایعات به فروش می رسند. ضایعات آهن کشتی، آهن اسقاطی و قراضه اما مفید و سوددهی است که اغلب پس از اسقاط، بازیافت شده و به صورت های مختلفی مثل پل سازی، مجسمه سازی، صنایع خانگی و مبلمان فلزی و … به کار گرفته می شود. البته گاهی هم به جای بازیافت، مرمت شده و در صورت امکان تعمیر مجدد مورد استفاده قرار می گیرد.

در این بخش از مقاله در مورد خریدار ضایعات کشتی توضیحات کوتاهی را داده ایم. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت ضایعات آسیا مراجعه کنید.