ام اس عودکننده پیشرونده را جدی بگیرید!

در این نوع از بیماری ام اس که به ام اس پیشرونده مرحله یک نیز معروف است، بیمار از ابتدا دچار پشرفت می شود، اما پیشرفت بیماری همراه با عودهای حاد و شدید رخ می دهد. در حدود 5 الی 10 درصد از بیماران، انواع بیماری ام اس پیشرونده مرحله یک را تجربه می کنند. وضعیت بیماران مبتلا به این مورد تقریبا به صورت ممتد بدتر می شود. ممکن است گاهی وضعیت این بیماران برای مدت کوتاهی ثابت بماند یا بیمار به طور موقتی به میزان اندکی بهبود یابد. درمان ام اس عودکننده پیشرونده وابسته به مصرف دارو است؛ اما علائم آن هیچ گاه به طور کامل برطرف نمی شود. سن شروع این شکل از انواع بیماری ام اس در حدود 40 سالگی است. فرد با این ام اس موارد زیر را تجربه می کند:

  • موارد مشخص عود بیماری که به حملات شدید عملکرد نورولوژیکی می انجامد.
  • پس از عود و میان حملات، زمانی که پیشروی بیماری متوقف می شود، دوره های بازیابی نسبی یا کامل صورت می پذیرد؛ اما طیف آن ها ضعیف است.
  • نشانه های خفیف تا شدید برای مدت طولانی