تسریع روند دفع سنگ صفرا با یک روش جادویی

درمان سنگ صفرا با قهوه
درمان سنگ صفرا با قهوه

شاید تکنولوژی امروز همه ما را به سمت استفاده از داروهای شیمیایی میل می دهد؛ اما هنوز برخی از درمان های طبیعی موثرتر هستند. تحقیقات نشان می دهند که درمان سنگ صفرا در اندازه معمول به کمک روش های طبیعی بسیار موثرتر است. بسیاری از بررسی ها نشان داده اند که خوردن قهوه در روز می تواند مشکلات کیسه صفرا را کاهش دهد. اعتقاد بر این است که قهوه باعث مهار سنگ صفراوی می شود.

یک مطالعه نشان داد افرادی که دو یا سه لیوان قهوه در هر روز می نوشند، خطر سنگ صفرا را 44 درصد کاهش می دهند. دلیل این موضوع این است که که کافئین باعث تحریک انقباضات کیسه صفرا می شود و مسیر خوبی برای خروج سنگ های صفراوی ایجاد می کند. حتما می پرسید که در درمان با قهوه، سنگ صفرا از کجا دفع می شود. مزیت این روش این است که سنگ دیگر دفع نشده و در محل خود حل می شود و شما احتمالا درد کمتری را احساس خواهید کرد. البته توجه داشته باشد که این روش برای همه افراد و همه سایز سنگ مناسب نیست.