داروهای بی ‌خطر برای درمان آسم در دوران بارداری

زنان در دوران بارداری شرایط حساسی را از نظر تغییرات هورمونی تجربه می کنند. به همین دلیل استفاده از داروهای مختلف می تواند برای آن ها خطرناک باشد و سلامت خودشان و جنین را تهدید کند. این موضوع باعث شد تا دانشمندان تحقیقات گسترده ای را برای پیدا کردن بهترین راه درمان آسم در زنان باردار آغاز کنند. نتیجه تحقیقات نشان داد دو مورد از داروهای درمان آسم علاوه بر برطرف کردن حملات آسمی، کمترین خطر را برای جنین دارند.

  • کورتیکواستروئیدهای استنشاقی که ترجیحا بهتر است سالبوتامول باشد.
  • تئوفیلین که شاید موثرین راه درمان آسم نباشد اما کمترین خطر را برای جنین ایجاد می کند.

در مورد بی‌ خطر بودن داروهایی مانند آگونیست‌های طولانی‌اثر، داروهای ضد لوکوترین و داروهای ضد ایمنوگلوبولین اطلاعات کمتری وجود دارد. در صورت لزوم به مصرف کورتیکواستروئید خوراکی، بهتر است از پردنیزون استفاده شود؛ چرا که این دارو توسط کبد جنین به پردنیزولون فعال تبدیل نشده و در نتیجه کودک از اثرات سمی دارو در امان می ماند.