دارویی بی نظیر و طبیعی و بدون عارضه برای درمان آسم

عوارض شدید داروهای شیمیایی موجود در بازار باعث شده است بیماران برای درمان آسم خود به سمت استفاده از داروهای گیاهی سوق داده شوند. درمان تمام بیماری ها در طبیعت وجود دارد و اگر فردی اطلاعات کافی در مورد گیاهان دارویی داشته باشد، می تواند درمان بیماری خود را از دل طبیعت پیدا کند. همان گونه که قبلا هم اشاره کردیم قهوه یکی از موثرین درمان های طبیعی برای آسم است. ممکن است در سایت ها و مقالات مختلف به موضوع درمان آسم با قهوه برخورده باشد و این سوال در ذهنتان ایجاد شده است که به کمک قهوه آیا آسم قابل درمان است؟. اگرچه قهوه نسبت به بسیاری از داروهای شیمیایی اثربخشی بهتری دارد اما مکانیسم عملکرد آن بسیار مشابه آن ها است و در حقیقت تنها می تواند علائم بیماری را تا حد زیادی کاهش دهد. قبلا اشاره کردیم که در آسم تغییرات ژنتیکی هم نقش دارند که قهوه در درمان آن ها ناتوان است. با این حال طبق نشریه فرانسوا گارسیون فرانسه، قهوه در کنار عسل در صدر بهترین داروهای طبیعی برای درمان بیماری های مختلف قرار دارد. قهوه با کاهش چشمگیر علائم آسم توانسته است به خوبی به سوال آیا آسم قابل درمان است؟، پاسخ مثبت بدهد.