درمان قطعی روماتیسم مفصلی از نظر دکتر خیراندیش

دکتر خیراندیش، یک دکتر باسابقه در زمینه طب سنتی و طب اسلامی ایرانی است که راه حل تمامی بیماری های آدمی را در درمان طبیعی می داند. درمان روماتیسم دکتر خیراندیش با نسخه های طبیعی بیش از سایر درمان ها سروصدا کرده است. هرچند افراد زیادی اعتقادی به نسخه های او ندارند؛ اما بسیاری از درمان ها و نسخه های او کارآمد است. دانشمندان در طب نوین، درمان های سنتی را مکمل می دانند و عمل افراطی به آن ها را منع می کنند.

دکتر خیراندیش در یکی از مصاحبات خود در مورد درمان قطعی روماتیسم اینطور بیان می کند: «اگرچه هنوز درمان قطعی برای آرتریت روماتوئید وجود ندارد؛ اما درمان های موجود نیز به کاهش سرعت بیماری کمک کرده و آسیب مفاصل را به حداقل می رساند. هدف از درمان روماتیسم، کاهش شدت درد بیماری است که هم داروهای جدید و هم داروهای سنتی در این امر توانا هستند؛ اما داروهای سنتی عوارض جانبی کمتر و اثربخشی بیشتری دارند.». درمان روماتیسم دکتر خیراندیش با داروهای طبیعی یکی از درمان ها پرطرفدار در بین مردم است؛ اما این درمان روماتیسم به شدت بیماری و میزان پیشرفت آن بستگی دارد.