درگیری عصب بینایی یا عصب ابتیک از عواقب بیماری ام اس

بیماری ام اس اصلا یک بیماری کشنده نیست و حتی درمان ام اس امروزه به شکل های مختلف با اثربخشی بالا در حال انجام است. این جمله جواب سوال ایا بیماری ام اس کشنده است؟ را به طور کامل می دهد اما یک ابهام مطرح می شود و آن، این است که اگر بیماری کشنده نیست، چه عواقبی برای بیماران وجود دارد؟ بیماران ام اس بسته به نوع بیماری، درجات مختلفی از ناتوانی های عصبی را تجربه می کنند.

نوریت اپتیک، شایع ترین نوع درگیری مسیر بینایی است که با کاهش دید یک طرفه حاد و یا تحت حاد بروز کرده و همراه با درد چشم است. معمولا 65 درصد بیماران درگیری عصب اوکلوموتور را تجربه می کنند که نتیجه آن کاهش کنترل حرکت کره چشم است. در مقاله ایا بیماری ام اس کشنده است؟ به این موضوع هم اشاره می شود که اگر نوریت اپتیک، سر عصب را گرفتار کند، در افتالموسکوپی التهاب دیسک اپتیک دیده خواهد شد. درمان این اختلال وابسته به درمان ام اس است.