روشی جدید و موثر در درمان سنگ صفرا

لاپاراسکوپی

تقریبا تمام جراحان، روش لاپاراسکوپی را برای درمان سنگ صفرا به کار می گیرند. این جراحی با بیهوشی عمومی انجام می ‌شود. معمولا جراح سه الی چهار شکاف در شکم بیمار ایجاد کرده و از طریق آن ها با یک وسیله کوچک و سبک، سنگ ها را خارج و درمان سنگ صفرا را انجام می دهد. طی این روش درمان سنگ کیسه صفرا، بیمار با فاصله کوتاهی می‌ تواند مرخص شود و به خانه برگردد. شخص بعد از این عمل معمولا تا یک هفته بعد می ‌تواند فعالیت ‌های عادی و روزمره خود را شروع کند. توصیه می شود قبل و بعد از این عمل مریض چند وعده قهوه و آب جو مصرف کند تا درمان بهتر جواب دهد.

کولسیستکتومی

کولسیستکتومی به مفهوم بهره گیری از روش هایی برای حذف و برداشتن سنگ صفرا است. بیشتر بیماران با روش های لاپاراسکوپی مورد درمان قرار می گیرند اما 10 الی 15 درصد با جراحی باز درمان سنگ صفرا را تجربه می کنند. با کولسیستکتومی باز، یک برش بزرگ بر روی شکم زده می شود. افرادی که تحت عمل جراحی باز قرار می گیرند، نیاز دارند زمان بیشتری را در بیمارستان بمانند. این روش شاید جدیدترین درمان سنگ صفرا نباشد اما هنوز هم یک متود موثر درمانی است.