علائم روماتیسم دست چیست؟

علائم روماتیسم دست
علائم روماتیسم دست

واضح ترین علائم روماتیسم در دستان، درد و خشکی مفصل همراه با احساس ضعف و خستگی در هنگام صبح است که به شکل تدریجی در طول چند هفته تا چند ماه ایجاد شده و شدت پیدا می ‌کند. طبق گزارش دیلی میل، شایعترین مفاصل درگیر روماتیسم، مفاصل انگشتان دست، مچ دست، پا و مچ پا هستند.

این موضوع نشان می دهد روماتیسم دست در بسیاری از مردم بروز می کند و بیشترین وابستگی را به شرایط محیطی دارد. درمان روماتیسم دست در مواردی سخت تر از درمان روماتیسم های دیگر است. علائم روماتیسم دستان بیش از هر مفصل دیگر در مچ و مفاصل متاکارپوفالانژیال یا MP بروز می کند.

این مفصل در بین استخوان های کف دست و انگشتان قرار دارد. روماتیسم مفصلی دست، بیشتر خود را با درد، تورم و خشکی نشان می دهد. محدود بودن محل مفصل MP درمان روماتیسم دست را مشکل می کند.