نتایج امیدوار کننده آزمایش ها برای درمان قطعی آسم

اگرچه در حال حاضر هنوز هم درمان آسم امکان پذیر نیست و بیماران رنج زیادی را تحمل می کنند؛ اما نتایج امیدوار کننده ای از تحقیقات مختلف حاصل شده اند که اگر به بالین وارد شوند، قطعا آسم را برای همیشه از بین خواهند برد.

  • محققان مؤسسه ولکام سنگر بریتانیا برای بررسی یاخته ‌های ریه سالم و راه ‌های هوایی آن، نمونه‌های به دست آمده از 20 داوطلب را مورد بررسی قرار دادند. آنها بیش از 78 هزار یاخته را در سه ناحیه متفاوت ریه تحلیل کردند و توانستند ژن ‌های فعال در هر یاخته را مشاهده کرده و نوع خاص هر سلول را شناسایی کنند.
  • این محققان در مرحله بعد تحقیق خود، یاخته ‌های متفاوت و فعالیت آن ها را در نمونه ‌های به دست آمده از ریه بیمار مبتلا به آسم شناسایی کردند و دریافتند یکی از علائم آسم، تولید بیش از حد ماده مخاطی است؛ اما سلول‌ هایی که در این کار نقش دارند، ناشناخته بودند. دانشمندان در این بررسی توانستند سلول جدیدی را کشف کنند که پیش از این شناسایی نشده بود و درمان آسم را امکان پذیر می ساخت.
  • این تحقیق، تفاوت‌ های بارزی را میان ریه افراد سالم و افراد مبتلا به آسم و همچنین نحوه ارتباط یاخته ‌ها با یکدیگر نشان داد. ریه افراد مبتلا به این بیماری، مقدار بیشتری از سلول‌های ملتهب موسوم به تی اچ 2 را در خود داشت که سیگنال‌ های یاخته ای بسیاری را ارسال می ‌کردند.
  • دانشمندان با کمک تی اچ 2 ها توانستند داروهایی را هم تولید کنند که درمان آسم را تاحدی در موش ها امکان پذیر کردند؛ اما داروی حاصل مشکلاتی داشت که تلاش ها برای رفع آن ها ادامه دارد.