افکار خطرناک و سمی که باید دور بریزیم

هر عملی در نتیجه افکار اتفاق می افتد. بنابراین افکار اهمیت زیادی دارند. آیا شما از آن دسته افرادی هستید که بیش از حد فکر و تجزیه و تحلیل می کنید، تا جایی که بازده کارتان پایین می آید؟ خبر خوب این است که شما تنها نیستید. این یک ویژگی است که در بسیاری از افراد که درگیر افکار سمی هستند، مشترک است. خبر بد هم این است که نباید به این نوع از فکر کردن ادامه دهید، زیرا باعث می شود که بازدهی کمتری داشته باشید و وقت خود را با نگرانی و اضطراب تلف کنید. در ادامه، به هفت مورد از این افکار اشاره می کنیم تا شما هم اگر بدون اینکه بدانید با این افراد خودتان را آزار می دهید، از آنها آگاه شوید و از خودتان مراقبت کنید.

معنی و مفهوم افکار سمی چیست؟!

شاید به این مهم توجه داشته باشید که چقدر در دادن احساس بد به خودتان مهارت دارید. شما برای راضی کردن دیگران خود را تحت تاثیر قواعد و مقررات و ضوابط سختگیرانه ای قرار می دهید و برای خود معیار های غیر واقع بینانه در نظر می گیرید وبعد همه این کارها را می کنید تا خوب و خوشایند به حساب آیید. اما چرا در حق خود خوبی نمی کنید و خوشایند ظاهر نمی شوید؟

بایدهایی که مشکل ساز می‌شوند

بایدها آلوده و مخدوش شده است. این ویروس که کامپیوتر ذهن شما را فاسد می کند و انواع و اقسام بایدها را به فرایند فکری شما راه می دهد مانع از آن می شود که به احساس شادی،خوشبختی،رضایت،شایستگی یا موفقیت برسید. به جای آن شما قربانی یک کنترل دیکتاتوری زیر فشار پیوسته ذهن خود قرار گرفته اید.وقتی نمی توانید به طور کامل و صد در صد مطابق فرامین ذهن خود رفتار کنید به احساس گناه،سرزنش خود، یأس و افسردگی می رسید. وقتی دیگران مطابق قواعدی که شما برای خود نوشته اید ظاهر نمی شوند احساس خشم، ناراحتی و نومیدی می کنید.

هفت باید و نباید مرگبار

1-دیگران به دلیل این همه خدمتی که به آنها می کنم باید مرا دوست بدارند و از من تشکر کنند.

2-دیگران باید همیشه مرا تایید کنند و دوست بدارند زیرا برای خشنود کردن آنها به شدت تلاش می کنم.

3-دیگران هرگز نباید از من انتقاد کنند زیرا همیشه سعی دارم مطابق میل و خواسته آنها رفتا کنم.

4-دیگران باید با من مهربان باشند زیرا من با آنها به خوبی رفتار می کنم.

5-دیگران هرگز نباید مرا برنجانند و یا با من رفتار غیر منصفانه داشته باشند برای اینکه من با آنها خوب و خوشایند رفتار می کنم.

6-دیگران نباید هرگز مرا ترک کنند زیرا کاری می کنم که به من احتیاج داشته باشند.

7-دیگران هرگز نباید از من عصبانی شوند زیرا من با تمام وجود سعی می کنم از پیدا کردن اختلاف با آنها بپرهیزم و یا آنها را از خودم خشمگین نسازم.

این قوانین درباره این که دیگران چگونه باید یا نباید رفتار کنند نشانه رفتار تدافعی کسانی است که می خواهند دیگران را از خود راضی نگه دارند.تردیدی در این نیست که راضی کردن،کمک کردن و یا برآورده ساختن نیازهای دیگران به شما احساس خوبی می دهد.اما این فرمول در نهایت اشتباه و معیوب است.

ده فرمانی که مردم راضی کننده از آن ها استفاده‌ می‌کنند

1- من همیشه باید مطابق خواسته ها،توقعات و نیازهای دیگران از من ظاهر شوم.

2- من باید از همه کسانی که در پیرامون من قرار دارند،چه از من تقاضای کمک بکنند یا نکنند حمایت کنم.

3- من باید همیشه به مسایل دیگران توجه کنم و برای حل این مسائل از هیچ کوششی فروگذار ننمایم.

4- من باید همیشه دیگران را مقدم بر خودم به حساب آورم.

5- من باید همیشه خوب و خوشایند باشم و هرگز احساسات کسی جریحه دار نکنم.

6- من نباید هرگز به کسی نه بگویم باید به همه خواست های آنها را از من جواب مثبت بدهم.

7- من هرگز نباید کسی را نومید کنم یا خواسته او را به زمین بگذارم.

8- من همیشه باید شاد باشم و هرگز نباید احساسات منفی ام را به دیگران نشان دهم.

9- من باید همیشه سعی کنم تا دیگران را از خود راضی نگه دارم و آنها را شاد سازم.

10- هرگز نباید با طرح نیازها و مسایلم دیگران را ناراحت کنم.

منبع: https://grohamrah.com