پلتفرم گردونه اولین پلتفرم معرفی قرعه کشی

شرکت کردن توی قرعه کشی و بردن جوایز ویژه حس خیلی خوبی بهمون میده مخصوصا وقتی که بتونی انتخاب کنی توی کدوم قرعه کشی میخوای شرکت کنی. گردونه به عنوان اولین پلتفرم به اشتراک‌گذاری قرعه کشی این کارو برای ما انجام میده. پس همین حالا به گردونه سر بزنید.