ابراز عشق در خانواده و راه های آن


رابطه عاطفی زوجین، ابعاد رمانتیکی را دارد. زوجین همدیگر را انتخاب می کنند و پیوند زناشویی بین آن ها شکل می گیرد، در طول زمان به هم متعهد می شوند و این ارتباط و با هم بودن، سبب رشد آن ها می شود.

زوجین قبل از هر چیز باید به رابطه با هم ارزش قائل شوند، عدم توجه به رابطه و نداشتن تعامل خوب، رفته رفته رابطه را سرد کرده و منجر به طلاق عاطفی می شود.

با توجه به این که والدین الگویی برای فرزندان هستند، فرزندان این خانواده ها در تعامل با هم، به مشکلات زیادی برخورد می کنند و در آینده دچار مشکلات ارتباطی زیادی می شوند.

ارتباط بین فرزندان، تا حد زیادی به ارتباط والدین آن ها مرتبط است؛ چرا که والدین، الگوی فرزندان هستند. اگر ارتباط والدین با هم درست باشد، فرزندان نیز این را یاد گرفته و با هم ارتباط خوبی برقرار می کنند.

علاوه بر آن اگر والدین مهارت فرزند پروری را بلد باشند و نسبت به فرزندان خود عدالت را رعایت کنند، آن ها رابطه خوبی با هم خواهند داشت.

خانواده، اولین و مهمترین جایی است که شخصیت فرد در آن شکل می گیرد. افرادی که عشق بی قید و شرط را از طرف خانواده دریافت نمی کنند، به این علت که الگوی مناسب در آن ها شکل نمی گیرد، در روابط آینده نیز دچار مشکل می شوند.

کیفیت رابطه والدین و فرزندان، چگونگی رابطه او با افراد دیگر به خصوص با همسرش را تعیین می کند.

عشق ورزی نیز مانند هر کار دیگری نیاز به مهارت دارد و هر مهارتی با دانش و تمرین بدست می آید. شما می توانید شیوه های مختلف عشق ورزی را نیز تمرین کنید.

گری چاپمن (Gary Chapman)، نویسنده کتاب 5 زبان عشق، می گوید:

انسان ها به 5 نوع مختلف به هم ابراز محبت می کنند:

کلمات تایید آمیز

وقت گذراندن

هدیه خریدن

خدمت کردن

تماس فیزیکی

انسان ها به همه این 5 نوع ابراز عشق نیاز دارند. در هر فردی نیاز به یکی بیشتر از سایر انواع عشق ورزی است که به آن زبان اصلی عشق در آن فرد می گوییم.

ما انسان ها نیاز داریم به طور مستمر محبت ببینیم تا مخزن عشق یا همان ذخیره عشق در وجودمان پر شود. نداشتن مهارت عشق ورزی باعث می شود فرد از فرصت محبت کردن و مورد محبت واقع شدن توسط عزیزانشان بی بهره بمانند.

ابراز عشق، نیازمند آگاهی، مهارت و تمرین است. در ادامه روش هایی را معرفی می کنیم که به این روش ها به بالا بردن کیفیت ارتباط میان اعضای خانواده و افزایش عشق ورزی کمک می کند.

افراد یک خانواده باید به صورت منظم به همدیگر عشق بورزند و مخزن عشق یکدیگر را پر کنند.

بسیار دیده می شود که فرزندان به خصوص نوجوانان و جوانان در کودکی مورد توجه و محبت والدین خود قرار می گیرند، اما به محض بزرگ شدن پدر و مادر با تصور این که او دیگر بزرگ شده است، او را بی نیاز از محبت می پندارند و یا با روش هایی که مخصوص کودکان است، او را مورد محبت قرار می دهند که چندان به مذاق آنان خوش نمی آید.

همچنین بسیاری از زوجین تصور می کنند ابراز عشق و علاقه فقط مخصوص دوران نامزدی است و به مرور زمان این ابراز علاقه به فراموشی سپرده می شود.

یا برای نمونه ای دیگر، فرزندان پدر و مادر خود را بی نیاز از محبت می دانند در صورتی که این طرز فکر درست نیست. محبت و عشق ورزی باید به صورت مستمر و در تمام عمر فرد باشد.

بهتر است بدانید هر یک از افراد خانواده شما از چه کارهایی خوششان می آید و زبان اصلی عشق او را پیدا کنید و آن جور که او دوست دارد با او رفتار کنید تا متوجه محبت شما شود.