ارتباط موثر چیست و چه اصولی دارد؟ + نحوه تقویت آن


برقراری ارتباط موثر یک مهارت ضروری در زندگی اجتماعی است که داشتن آن برای هر انسانی ضروری است. با داشتن این مهارت های ارتباطی است که می توانید با دیگران ارتباط خوبی داشته باشید، پیام خود را بدون تحریف و سوءتفاهم به گوش مخاطب برسانید، ارتباطات کاری و شخصی خود را بهبود ببخشید و کارهای خود را خوبی پیش ببرید.

در ارتباط موثر، طرف مقابل پیام شما را به درستی و با دقت بالایی درک می کند. ارتباط موثر از چند بخش فرستنده، گیرنده، پیام، کدگذاری، کد برداری و بازخورد تشکیل می شود.

در ارتباط موثر فرستنده پیام مسئولیت بالایی دارد چرا که باید از تمام توان خود برای درست رساندن منظور خود استفاده کند.

در برقراری ارتباط موثر 6 عامل اساسی وجود دارد که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم:

عامل اول (فرستنده)

فرستنده تعامل را ایجاد می کند و سعی می کند آن چیزی که در ذهن خود دارد را بیان کند. تا زمانی که فرستنده نباشد ارتباطی وجود نخواهد داشت.

عامل دوم (کدگذاری)

این که فرستنده با چه طریقی می خواهد پیام خود را به گیرنده برساند (برای مثال با کلمات، تصاویر یا اشیاء) کدگذاری نامیده می شود.

عامل سوم (پیام)

پیام همان منظور فرستنده است که فرستنده سعی در رساندن آن به مخاطب دارد.

عامل چهارم (گیرنده)

گیرنده مخاطب پیام است و پیام باید به درستی به وی انتقال داده شود تا ارتباط موثر با موفقیت انجام شود.

عامل پنجم (کد برداری)

در این مرحله گیرنده باید مفهوم پیام را درک کند و این مرحله کد برداری نامیده می شود و هرکس نسبت به سطح درک خود منظور شما را ترجمه کرده و برداشت خود را متناسب بیان می کند.

عامل ششم (بازخورد)

بعد از انتقال پیام از کجا باید فهمید که گیرنده منظور واقعی فرستنده را فهمیده و انتقال پیام به درستی انجام شده است؟ از بازخوردی که گیرنده به ما می دهد. این بازخورد از طریق جملات و زبان بدن گیرنده مشخص می شود. پس از دریافت بازخورد، متوجه می شوید چقدر در رساندن منظور موفق بوده اید.

در هر شغلی و هر موقعیتی مهارت در برقراری ارتباط موثر می تواند یکی از مهارت های ضروری باشد که شما را به بسیاری از هدف هایتان می رساند.

داشتن ارتباط موثر فواید زیر را دارد:

می توانید ارتباط بهتری با همسر و فرزند خود داشته باشید و ارتباط خود را با خانواده خود بهبود ببخشید.

به الگویی برای دیگران تبدیل می شوید.

از دید کارمندان خود به مدیری شایسته تبدیل می شوید.

همیشه مشتری های ثابت زیادی دارید.

برخی مواقع بنا به دلایل زیر نمی توانیم ارتباط خوبی برقرار کنیم:

استرس زیاد و احساسات کنترل نشده

افراد در حالی که استرس دارند صحبت های دیگران را بد تعبیر خواهند کرد یا در حالت عصبانیت، سیگنال های گیج کننده به طرف مقابل ارسال می کنند، که ممکن است سوءتفاهم ایجاد کند. بهتر است یاد بگیرید قبل از صحبت خود را آرام کنید.

متمرکز نبودن

اگر می خواهید ارتباط موثر برقرار کنید باید تمرکز خود را روی ارتباط قرار دهید. اعمالی مانند چک کردن گوشی یا رویاپردازی حواس شما را پرت کرده و شما بسیاری از علایم را از دست می دهید.

زبان بدن متناقض

در ارتباط موثر، زبان بدن هم راستای کلام باشد اگر کلامی می گویید و زبان بدن شما خلاف آن هم باشد مخاطب را دچار تناقض و سوءتفاهم خواهد کرد.

برای مثال فردی نظر شما را می پرسد و پاسخ شما نه است، اما حین گفتن آن سر خود را به نشانه بله پایین می آورید در این حالت فرد اصلا منظور شما را نمی فهمد.

زبان بدن منفی

کاربرد زبان بدن منفی، در مواقعی است که با گفته های شخصی موافق نیستید اما نمی خواهید به طور مستقیم نارضایتی خود را ابراز کنید و شخص مقابل را در حالت تدافعی قرار دهید.

در این حالت منظور خود را با زبان بدن به او بفهمانید. برای مثال از تماس چشمی دوری کنید یا بازوهای خود را در هم قفل کنید.