با عضو ناسازگار خانواده چگونه برخورد کنیم؟


در برخی از خانواده ها یا در محیط هایی مانند محل کار، افرادی پیدا می شوند که وجودشان ایجاد تنش می کند و این تنش ها را به افراد منتقل می کنند.

این عضو به دلیل رفتارهای نامتعارفی که دارد، با حرکات خود بقیه را ناراحت می کنند و به خود اجازه می دهد هر حرف نادرستی را بزند، هر رفتاری را از خود نشان دهد و دیگران را اذیت کند.

این دسته از افراد به هر رفتاری متوسل می شوند تا توجه بقیه را به خود جلب کند. جلب توجه منفی، مهارت ویژه این گونه افراد است.

افراد ناسازگار، با شنا در خلاف جهت جریان آب، همیشه سعی در بدست آوردن توجه منفی دارند. این افراد به هر بهانه ای دیگران را آزار می دهند و حال خوب را از آن ها می گیرند.

رفتار ناسازگارانه در واقع پاسخی غیرمتعارف به یک محرک است. این واکنش می تواند فوران خشم ناگهانی، نحس بازی، تولید تنش، ایجاد دعوا و گرفتن حس خوب از دیگری باشد.

رفتارهایی که در ادامه در موردشان صحبت می کنیم، این پتانسیل را دارد که یک خانواده یا محل کار را متشنج کند. این در حالی است که این رفتارها کوچکترین اثری روی فرد ناسازگار ندارد.

در این افراد الگوهای های شخصیتی و رفتاری مشترکی دیده می شود، از جمله:

افراد ناسازگار نقش خود را در بروز مشکلات نادیده گرفته و مسئولیت آن را به گردن بقیه می اندازند.

اکثر اوقات به دنبال سرزنش دیگر افراد هستند.

رفتارهای شدیدی از خود نشان می دهند که قابل کنترل نیست.

احساسات زیادی از خود نشان می دهند، که به راحتی نمی توان آنها را کنترل کرد.

تفکر همه یا هیچ دارند.

آن ها آگاهی از مدل ناسازگار احساس – فکر و رفتار خود ندارند.

این افراد برای رسیدن به موقعیت برتر، افراد دیگر را به راحتی تحقیر می کنند.

رفتار جذاب و فریبکارانه ای دارند.

در روابط نزدیک وابستگی زیادی دارند.

به اطرافیان خود مشکوک هستند.

همیشه باید مرکز توجه باشند، در غیر این صورت به شدت واکنش نشان می دهند.

این رفتارها به راحتی می تواند ارتباط موثر با بقیه افراد را دچار اختلال کند؛ اما اگر از رفتار آنان آگاه باشید، می توانید با آن مقابله کنید.

روش هایی وجود دارد که می توانید با انجام آنها، رفتار این افراد را کنترل کنید و اجازه ندهید به شما آزار برسانند. در ادامه به بررسی برخی از این رفتارها می پردازیم.

شاید شما بخواهید به خاطر این که او یکی از افراد خانواده است، شرایط زندگی او را تغییر دهید، اما این را بدانید که تغییر تنها زمانی امکان پذیر است که فرد خودش بخواهد و تغییر را بپذیرد.

کمک کردن شما و گرفتن ماهی برای او، نه تنها شرایط او را تغییر نمی دهد، بلکه باعث می شود توقعات او از شما بالا رفته و کمک به او زندگی شما را دچار چالش کند.

در بسیاری از موارد، فرد می خواهد به شما حس عذاب وجدان یا گناهکاری را القا کند چراکه مطابق خواسته او عمل نکردید. در این مواقع او حملات شخصی را شروع می کند.

درست است که در این مواقع سخت است که حرکات و اتهامات او ما را ناراحت نکند، اما شخصی سازی نکنید! شما مقصر نیستید. باید آرامش خود را حفظ کرده و ریشه این اختلاف را پیدا کنید.

فرد ناسازگار، همیشه دوست دارد درگیری تولید کند. واضح است که این کارها می تواند آن قدر آزار دهنده باشد، که باعث شود ضربان قلب شما یا حتی فشارخونتان بالا برود.

وارد بازی کثیف او نشوید؛ چرا که در این صورت به ناچار در حالت دفاعی فرو خواهید رفت و او موفق می شود به شما تسلط پیدا کند و اعصاب شما را به هم بریزد. اعتماد به نفس خود را حفظ کنید و اجازه ندهید شما را بازی دهد.

زمانی که بحث کردن صرفا به منظور برنده شدن در بحث است و ماهیت حل مسئله ندارد، باید بحث را قطع کرده و آن محل را ترک کنید و به او نشان دهید حرف ها و رفتارهای زشت او هیچ شنونده ای ندارد.

اگر عضو ناسازگار، فردی از افراد فامیل است، در مناسبت ها و دورهمی ها زمانبندی را رعایت کنید؛ برای مثال بگویید راس ساعت 7 مهمانی را ترک خواهم کرد. بنابراین با فرد ناسازگار زمان زیادی صرف نمی کنید.

نباید با عضو ناسازگار تنها بمانید؛ شما می توانید افرادی را برای همنشینی انتخاب کنید که سازگاری بیشتری با آن ها دارید و از بودن با آن ها لذت می برید.