تست های روانشناسی؛ آشنایی با بهترین و کاربردی ترین تست های روانشناسی و شخصیت شناسی


همان طور که می دانید، تست روان شناسی یک نوع آزمون است که به ما کمک می کند تا به شناخت بهتری از خودمان برسیم و بدانیم که علل رفتارهای ما کدامند. شاید به وفور با عبارت هایی مانند «تیپ شخصیتی» یا «تست یادگیری» روبرو شده باشید.

این تست ها در تمامی مراحل زندگی به کمک فرد می آیند تا او با شناخت بهتری از خود و روحیاتش، بهترین اقدامات را انجام دهد.

در علم روان شناسی تست ها و آزمون های مختلفی وجود دارند تا به افراد در بهینه سازی شرایط روحی و رفتارهای فردی و اجتماعی کمک کنند.

از جمله این تست ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

این تست شخصیت شناسی بر اساس نظریه یونگ، به وسیله کاترین بریگز و ایزابل مایرز طراحی شد. بریگز و مایرز برای سنجش و اندازه گیری تیپ های شخصیتی این تست را با نام MYERS BRIGGS TEST طراحی کردند.

این تست یکی از معتبرترین و کاربردی ترین تست های شخصیتی است.

تست هوش هیجانی بار ان Bar-on Emotional Quotient Inventory که با نام EQ نیز شناخته می شود، یک تست برای سنجش هوش عاطفی و ارتباطی افراد است.

این تست قابلیت سنجش هوش عاطفی و احساسی را دارد. این تست نوعی از هوش را در افراد مورد سنجش قرار می دهد که برای موفقیت شغلی و زندگی آنها بسیار مهم است.

تست هوش چندگانه گاردنر Gardner Multiple Intelligence انواع مختلفی از هوش را در افراد مورد سنجش قرار می دهد.

این تست توانایی های ذهنی افراد را در هشت رده تقسیم بندی کرده و در گزارش مشخص می شود که هر فرد در هر کدام از هوش ها چقدر توانایی دارد. این تست اولین بار به وسیله هوارد گاردنر مطرح شد.

تست شخصیت شناسی نئو NEO با نام های Big Five یا پنج عامل بزرگ شخصیت شناخته می شود. این تست یکی از معتبرترین تست های روانشناسی در دنیاست.

تحلیل این تست اطلاعات زیادی را از شخصیت افراد در اختیار روان شناس قرار می دهد. این تست توانایی سنجش مواردی چون افسردگی، شایستگی و نظم و ترتیب را در افراد دارد. به این تست تست افسردگی نیز می گویند.

تست دیسک DISC یک پرسشنامه روانشناسی در حوزه رفتارشناسی است. تست دیسک را به نام پرسشنامه رفتاری دیسک نیز می شناسند. این تست یکی از ابزارهای جدید در روان شناسی است.

همان طور که می دانید، برند ها به صورت ناخودآگاه پیامی را به مخاطب خود انتقال می دهند. این ناخودآگاه در علم روانشناسی آرکتایپ نام دارد. آرکتایپ باعث می شود که شما چیزی را بخرید و بابت آن هزینه کنید.

در دنیای برندینگ، آرکتایپ برند Brand Archetype توانایی این را دارد که هویت، صدا، شخصیت برند و همچنین نحوه ارتباط برند با مخاطب را پیش بینی کرده و استراتژی برند را شکل دهد. بنابراین تست آرکتایپ برند برای توسعه روابط برند با مخاطبان بسیار ضروری است.

تفکر استراتژیک یعنی استفاده از چهارچوب های ذهنی مختلف برای بررسی و تحلیل درست و تصمیم گیری های موفق در موقعیت های استراتژیک. بدین ترتیب مدیران ارشد می توانند تا بهتر از فرایند ها و بحران ها عمل کنند.

در واقع تفکر استراتژیک یک نوع مهارت است که باعث تصمیم گیری های موثر می شود. این تست روانشناسی برای سنجش ظرفیت تفکر استراتژیک مدیران بوده و با توجه به مزیت رقابتی امروز بسیار تست مهمی است.

مدیران با سنجش تفکر استراتژیک خود می توانند در جهت تقویت آن بیشتر تلاش کنند.

تست آرکتایپ یونگ Jungian archetypes یا همان تست سفر قهرمانی یک تست برای سنجش آرکتایپ غالب ناخودآگاه است. این تست مشخص می کند که فرد در ناخودآگاه خود بر روی چه انرژی متمرکز است و با آن زندگی خود را پیش می برد.

همان طور که می دانید، حوزه ناخودآگاه در ذهن و روان انسان بسیار پیچیده است. این تست کمک خواهد کرد تا فرد بفهمد که در کدام مرحله از سفر قهرمانی زندگی خویش است.