تفاوت مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چیست؟


اگر قصد دارید فرزندانتان را به مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بفرستید باید دقت داشته باشید که این مدارس برای دانش آموز شرط معدل در نظر می گیرند و اگر معدل فرزند شما از معدل در نظر گرفته شده توسط آن مدارس پایین تر باشد امکان ورود به این مدارس را ندارد.

بعد از داشتن شرط معدل فرزند شما باید در آزمون ورودی این مدارس شرکت کند. اما در مدارس دولتی هیچ آزمونی برای ورود به مدرسه در نظر گرفته نشده است.

در مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی لازم است برای تحصیل فرزندتان هزینه ای را به مدرسه بپردازید و میزان هزینه تحت تاثیر پایه های مختلف متغیر است.

تفاوت بین مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی

بین دو مدرسه تیزهوشان و نمونه دولتی نیز تفاوت هایی وجود دارد که شامل موارد زیر می شود:

مدارس تیزهوشان شهریه بالاتری در مقایسه با مدارس نمونه دولتی دریافت می کنند.

دانش آموزانی که معدل بالاتر از 19 دارند حق شرکت در آزمون مدرسه تیزهوشان را دارند در حالی که دانش آموزان با معدل بالاتر از 17 می توانند در آزمون مدرسه نمونه دولتی شرکت کنند.

دانش آموزانی که در مدارس تیزهوشان تحصیل می کنند از ضریب هوشی بسیار بالاتری در مقایسه با دانش آموزان مدارس نمونه دولتی برخوردار هستند.