راه های تقویت عزت نفس در کودکان


کودکی که عزت نفس دارد، خود را دوست داشته، در مورد خود فکرهای مثبتی می کند، حس پذیرفته شدن دارد و احساس خوبی در مورد کارهایی که انجام می دهد دارد.

کودکی که عزت نفس بالایی دارد، لحظات خوبی را سپری کرده و در بزرگسالی نیز بیشتر خود را دوست خواهد داشت و به خود بیشتر احترام خواهد گذاشت.

از مهمترین وظایف والدین این است که زمینه رشد کودک را فراهم کنند و به او مهارت های اجتماعی را یاد بدهند که یکی از این مهارت ها، مهارت تصمیم گیری است.

والدینی که به کودک خود اجازه تصمیم گیری می دهند، باعث افزایش عزت نفس در فرزندشان می شوند.

تشویق برای افزایش عزت نفس کودک بسیار مهم است؛ اما در مواردی والدین اقدام به تشویق بیش از حد می کنند؛ این کار باعث می شود سطح توقع کودک از خودش متوقف شود.

با انجام این کار دیگر کودک زحمتی برای پیشرفت نمی کشد، چرا که تشویق او را اشباع کرده است. در حالیکه کودک باید تلاش کند و از طریق تمرین، شکست و یادگیری به موفقیت برسد.

اگر به کودکتان بگویید تو با استعداد ترین کودک روی زمین هستی، او دچار خودشیفتگی شده و فکر می کند هر کاری انجام دهد درست است. در نهایت پس از مدتی متوجه می شود تصوراتی که از خود داشته دروغی بیش نبوده و تعریف شما را نیز دروغ خواهد دید.

“افراط در تحسین کودکان باعث می شود عزت نفس کودکان نابود شود، چرا که آن ها فکر می کنند کارهایشان درست بوده و تلاش هایشان متوقف می شود.”

برای مثال اگر در مقابل کلمات اشتباه فرزندتان به دروغ بگویید که کارش عالی بوده است، او دیگر نمی تواند به غریزه خود اطمینان کند.

به کودک خود اجازه دهید کارهایی که دوست دارد را انجام دهد. برای مثال کودکی که دوست دارد خودش غذا بخورد، ممکن است لباسش را کثیف کند، اما یاد می گیرد تا خودش غذا بخورد و این باعث افزایش عزت نفس او می شود.

در هر حال والدین نباید فرصت تجربه را از کودکان بگیرند، حتی اگر این کارها را اشتباه انجام دهد.

ویکتوریا اسپوک، مدیرعامل شرکتی مرتبط با خدمات مراقبت از کودکان که خود نیز 8 فرزند دارد، می گوید:

“کودکان باید فرصت های خود را امتحان کنند و مسئولیت کارهایشان را بپذیرند.”

در حالیکه پدر و مادر برخلاف آن رفتار می کنند، آن ها اجازه نمی دهند کودک اشتباه کند یا شکست بخورد و این گونه فرصت رشد و افزایش عزت نفس را از او می گیرند.

محول کردن مسئولیت هایی مطابق سن کودک به او، اجازه می دهد تا شایستگی های خود را به نمایش بگذارد. می توانید از او بخواهید تا تختش را مرتب کند یا اسباب بازی هایش را جمع کند.

انتخاب کردن و دیدن نتایج این انتخاب ها برای رشد کودک بسیار ضروری است. وقتی کودکی خودش انتخاب می کند، احساس قدرت می کند.

والدین می توانند بعد از دو سالگی کم کم اجازه تصمیم گیری در برخی از مسائل کوچک را به فرزندان خود بدهند.

به جای این که جلوی شکست خوردن او را بگیرید، شکست را فرصتی برای یادگیری او بدانید. به او یاد بدهید چگونه می تواند از پس حل مشکل خود بربیاید؛ به او یاد بدهید بجنگد و بدست بیاورد.

به او بگویید که شکست خوردن بخش طبیعی هر فعالیتی است، مهم این است که یاد بگیری و دوباره حرکت کنی.

شما می توانید از این فرصت برای ساختن عزت نفس او استفاده کنید، و واژه شکست در او را برای همیشه به کسب تجربه تغییر معنا دهید.

بخش عمده عزت نفس در کودکی شکل می گیرد.

کودکان باید عشق بی قید و شرط را از والدین خود دریافت کنند. کودک نباید فکر کند که تنها وقتی موفقیتی بدست می آورد او را دوست دارید و در صورتی که شکست بخورد از محبت شما نسبت به او کم می شود.

شما باید به کودک خود ثابت کنید که تحت هر شرایطی او را دوست دارید.